Radar · Nyhet

Klimatråd ska säga obekväma sanningar

Det nya klimattpolitiska rådet ska lämna en rapport om regeringens klimatpolitik redan i februari. – Vi kommer naturligtvis att lyssna till rådet, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Regeringen presenterade på fredagen ledamöterna i det klimatpolitiska rådet. Rådet ska granska och utvärdera klimatpolitiken.

– Det blir en väldigt viktig uppgift för rådet att komma med de kanske ibland obekväma sanningar som den här regeringen och kommande regeringar behöver höra, säger Lövin.

En första rapport ska lämnas redan i februari och Lövin hoppas på godkänt. Rådets rapporter är dock bara rekommendationer för regeringarna.

Lövin betonar att rådet är oberoende och att det består av några av de främsta forskarna och företrädarna på sina vetenskapliga områden.

Ordförande blir Ingrid Bonde, tidigare bland annat vice VD i Vattenfall, VD för AMF Pension och generaldirektör för Finansinspektionen. Hon presenterade sig som ”oberoende och opolitisk”.

–Sedan kan ju varje åsikt eller resultat man kommer fram till passa in i någon politisk färg. Det som kommer att driva rådet är sakfrågorna och vetenskaplig bakgrund, säger Bonde.

Det klimatpolitiska rådet ska en gång om året göra en utvärdering av regeringens klimatpolitik utifrån de nationella klimatmålen. Det övergripande målet är att Sveriges nettoutsläpp ska vara noll 2045.

Rådet ska också en gång varje mandatperiod granska den sittande regeringens klimatpolitiska handlingsprogram.

– Frågan om målkonflikter kommer att vara väldigt viktiga att hantera i klimatpolitiken. Det innebär ganska stora förändringar i samhället och det kommer att vara intressant att titta på, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i rådet, och chef för Stockholm Environment Institute.

Rådet ingår i det klimatpolitiska ramverket för regering och riksdag som det råder bred politisk enighet om. Ramverket består också av en klimatlag och klimatmål.

Centerpartiets klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin har varit upprörd över att regeringen inte i förväg förankrat ledamöternas namn hos oppositionen. Ledamöterna utses för tre år i taget och ska själva föreslå sina efterträdare.

Nordin är trots kritiken ganska nöjd med resultatet.

– Jag hade hoppats på någon internationell forskare så vi får någon inblick utifrån och jag saknar också fokuset på företagens roll i omställningen, säger han.

Fakta: Det klimatpolitiska rådet

Källa: Regeringen