Radar · Nyhet

Hundratusentals barn i Kongo riskerar svält

Minst 400 000 barn under fem år lider av svår akut undernäring i Kasai-regionen i Kongo-Kinshasa. Unicef varnar för att barnen riskerar att dö under nästa år om de inte omedelbart får hjälp.

Den svåra situationen i Kongo-Kinshasa beror till stor del på den våldsamma konflikten i landet under de senaste 18 månaderna, som har lett till massflykt och minskad matproduktion. Samtidigt som säkerheten har förbättrats i delar av Kasai-regionen och flera människor som flytt börjat återvända hem är hjälpbehovet enormt stort, enligt FN:s barnfond Unicef.

Mer än 750 000 barn i regionen är undernärda och det råder stor brist på mat på flera håll.

”Den här näringskrisen och osäkerheten vad gäller mat i Kasai-regionen kommer efter att tusentals familjer, som tvingats lämna sina hem, har bott under mycket svåra förhållanden under flera månader”, säger Tajudeen Oyewale, Unicefs talesperson i Kongo-Kinshasa, i ett pressmeddelande.

”Omfattningen av problemet blir tydlig när människor återvänder hem i vissa områden där säkerhetssituationen har förbättrats och sjukvården börjat fungera igen”, fortsätter Oyewale.

Konflikten i landet har lett till att 1,4 miljoner människor i regionen har tvingats lämna sina hem, vilket i sin tur har lett till stor brist på mat sedan två tredjedelar av hushållen inte kunnat bruka sin mark och odla grödor.

Matbristen väntas inte bli bättre innan juni nästa år, då årets odlingssäsong gått förlorad. Familjerna i det drabbade områdena har lite att skörda från sina marker och ingenting att sälja på marknaderna.

Många vårdinrättningar har förstörts i konflikten, vilket försvårar arbetet med att hjälpa svårt undernärda barn.

”Att garantera tillgången till grundläggande vård och näring till den återvändande befolkningen är avgörande för att hjälpa undernärda barn att överleva och växa”, säger Oyewale.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV