Glöd · Ledare

Ett grönt valmanifest

Vi närmar oss val och aldrig har det väl känts så svårt att veta hur man ska lägga sin röst som grön väljare. I brist på frihetlig grön politik kommer vi på ledarredaktionen lägga fram varsitt valmanifest för det parti som vill ha våra röster, med punkter som vi i dag saknar i partiernas politik. Här är mitt manifest, känn er fria att kopiera:

Spelregler: En demokrati där varje parti har till syfte att maximera sin genomslagskraft riskerar att glömma bort sin viktigaste funktion, att vara ett folkstyre. Det är därför rimligt att riksdagen röstar igenom saker som regeringen inte tycker om, till och med en budget eller så. Samtidigt är det viktigt att folket informeras, inte bara i överdrivna budskap efter en överenskommelse, utan också innan och under tiden det förhandlas. Därför tar vi avstånd från regeringssamverkan där enskilda ministrar hindras att reservera sig mot beslut och från samarbeten där vi inte kan föra transparenta förhandlingar. För att bibehålla folkrepresentativiteten vid beslut är det också viktigt att riksdagsgruppens arbete är fri från partipiskor och att allas åsikter är lika mycket värda.

Frihet: Människan är en aktiv och skapande varelse som vill och kan ta ansvar. Men då behövs möjligheter, och det vill vi ge med en mångfald av övergripande frihetsreformer. En viktig sådan är basinkomst, som ger människor möjlighet att lyfta blicken från det konstanta oket och fokusera på vad som är viktigt i deras liv, att våga drömma och utvecklas istället för att spendera resten av sitt aktiva liv med ett arbete den inte vill ha. Så får vi också ett betydligt mer levande och dynamiskt samhälle. Fram till att basinkomsten är införd fullt ut bör vi återuppta friåret, som till sin princip är nära på kostnadsneutral men ändå ger människor chansen att stanna upp och tänka efter.

Migration och integration: Vi har en vision om öppna gränser, och i längden är motsatsen ohållbar. EU är redan i situationen att dess murar leder till skjutna flyktingar vid turkiska gränserna och ökad libysk slavhandel – redan innan klimatförändringarna tvingar massiva mängder på flykt. I Sverige upprätthålls murarna med hjälp av falska åldersuppskrivningar, transportörsansvar och andra regler som satt asylrätten ur spel. Vi ställer inte upp på åldersbedömningarna, som är rättsvidriga i sin godtycklighet och orsakar död och lidande för de utsatta.

Likaså måste transportörsansvaret slopas. Så länge vi fortfarande har gränser ska de upprätthållas av svensk polis och tull, inte av flyg-, tåg- och båtpersonalen.

Vi behöver ett system som möjliggör ett större deltagande bland den redan bofasta befolkningen, såsom utökade möjligheter och stöd för alla som vill öppna sina hem för migranter. Det måste bli lättare att integreras med dem som kommer.

Miljö och ekonomi: Klimathotet är reellt och om någon inte sett behovet av koppling mellan ekonomisk politik och miljöpolitik tidigare är det omöjligt att inte se den nu. Vi måste bryta med tillväxtpolitiken. En politik som sätter tillväxten före miljön är inte ens ekonomiskt hållbar. Nu pratar vi inte längre om en teoretisk krasch om några sekler, vi pratar om att för varje kilo extra koldioxid vi släpper ut nu kommer vi få betala dyrt om bara några decennier. Vi måste låta miljön och människan sätta de ekonomiska ramarna först, sen kan vi tillåta den tillväxt som får plats inom systemet. Det innebär att vi måste bryta med en ekonomisk politik som stigmatiserar människor och leder till social utslagning, även om tillväxtekonomin plötsligt helt magiskt skulle gå att förena med en effektiv klimatpolitik.

Skola: Vi ser oroligt på rapporterna om de stigande stressnivåerna i skolan. Det börjar redan på mellanstadiet och följer med upp, med kulmen under gymnasiet. En av de största stressfaktorerna är betygen. Dessutom är betygen ett mycket dåligt verktyg för att ge feedback till eleverna och har en stigmatiserande effekt på de elever som behöver feedbacken som mest. Därför kommer vi driva på för att helt slopa betyg i grundskolan. Men även om vi inte får igenom slopade betyg så är det av yttersta vikt att betygskriterierna skrivs om, då de i nuvarande tappning exkluderar en mycket stor del människor med stora ämneskunskaper men lägre förmåga att kommunicera dem. Med frihetsperspektivet i bakhuvudet blir det också omöjligt att stödja den utökade skolplikten. Tvärtom vill vi arbeta för att avveckla den.

Slutord: Det parti som är villig att anta den här politiken som sin egen – och ändra de andra delar av sin politik som strider mot dess anda – har min röst.

Äntligen pausar RMV åldersbedömningarna för flickor.

De borde aldrig ha startat.