Radar · Nyhet

Kritik mot transportplanen

Trafikverket får kritik för sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2018–2029.  Naturvårdsverket anser att förslaget är otillräckligt ur klimathänsyn.

Trafikverket beskriver förslaget till ny nationell plan som ”ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem” och lägger stor vikt vid bättre farleder till sjöss, utvidgade vägnätverk och järnvägen som ska byggas ut, moderniseras och rustas upp.

I förslaget finns 145 miljarder kronor i järnvägsinvesteringar under perioden, men också 42 miljarder i väginvesteringar.

Ett av de större vägprojekten, Östlig förbindelse öster om Stockholms innerstad, har strukits ur planen. Däremot vill Trafikverket bygga Tvärförbindelse Södertörn, ett annat stort projekt i Stockholmsområdet. 10 miljarder beräknas det kosta.

Naturvårdsverket anser att förslaget är ”otillräckligt” och att miljö- och klimatfrågorna ”under lång tid fått alltför litet genomslag i infrastrukturplaneringen, trots den kunskap och de politiska målsättningar som finns”.

– Trafikverket behöver utgå ifrån hur mycket trafik som inryms för att klara klimat- och miljömål, och räkna baklänges utifrån detta. I dag sker inte detta utan Trafikverket verkar utgå ifrån önskemål om projekt som inkommer från olika aktörer, och klimat- och miljömål används inte som underlag för prioriteringar av hur medlen i planen fördelas, säger Joanna Dickinson, klimathandläggare på Naturvårdsverket.