Radar · Nyhet

Krav på regeringen om uppehållstillstånd

EU-kommissionens förslag till gemensam asylpolitik innebär flera inskränkningar av asylrätten. Nu kräver ett tiotal frivilligorganisationer att den svenska regeringen tar strid för permanenta uppehållstillstånd och mot listor på ”säkra länder”.

Arbetet med att ta fram en gemensam asylpolitik inom EU går vidare. Under torsdagen och fredagen möts unionens migrationsministrar. Också när regeringscheferna möts i nästa vecka finns frågan på dagordningen.

EU-kommissionens förslag innebär, som Syre tidigare berättat, att det blir förbjudet för medlemsstaterna att utfärda permanenta uppehållstillstånd.

– Människor får svårare att etablera sig och börja ett nytt liv. När osäkerheten blir stor är risken att man inte satsar på utbildning och att få ett jobb, säger Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rädda barnen är en av det tiotal organisationer som nu samlar in namn med krav på att migrationsminister Heléne Fritzon (S) ska ta ta strid i EU för bland annat permanenta uppehållstillstånd.

– Vi tycker att det är positivt att man försöker ta fram ett gemensamt asylsystem i EU. Men då är det oerhört viktigt att det blir humant, säger Elisabeth Dahlin.

Frivilligorganisationerna bakom uppropet reagerar också mot EU-kommissionens förslag att upprätta en lista över så kallade säkra länder för att kunna sålla ut grupper av asylsökande som kan snabbutredas.

 – Det gör att de individuella skälen riskerar att glömmas bort. Det kan handla om särskild utsatthet utifrån exempelvis sexuell läggning eller etnisk eller religiös tillhörighet, säger Elisabeth Dahlin.

Den svenska regeringen har hittills inte motsatt sig en lista med säkra länder, men driver däremot att permanenta uppehållstillstånd ska vara möjliga. Sverige vill också tvärtemot ett förslag från EUs ordförandeland Estland i förra veckan att alla EU-länder ska vara förbundna att ta emot flyktingar.

Samtidigt har regeringen gång på gång betonat vikten av en gemensam EU-linje och det är oklart vilka eftergifter man är beredda att göra för att få tillstånd en uppgörelse. Syre har sökt migrationsminister Heléne Fritzon, men hon har avböjt intervju.