Radar · Nyhet

Företag kräver stopp för avverkning

Skydda skogar med höga naturvärden. Det kräver ett 70-tal europeiska företag som handlar med FSC-märkta produkter. I ett öppet brev till regeringen och skogsbolagen SCA, Sveaskog och Stora Enso hotar de att annars sluta handla med svenska skogsbolag.

Initiativtagare till brevet är den tyska miljöorganisationen Robin Wood och föreningen Skydda skogen. De har fått med sig de 70 företagen som handlar med produkter som är märkta med miljöcertifieringen FSC.

– Det är extremt upprörande att svenska skogsbolag hävdar att de brukar skogar hållbart. I verkligheten kalavverkar de biologiskt värdefulla skogar och omvandlar naturskogar till trädplanteringar. På så sätt förlorar vi mer av vår fantastiska europeiska vildmark, säger Jannis Pfendtner, skogsansvarig på Robin Wood i ett pressmeddelande.

De europeiska företagen som skrivit under brevet anser att större sammanhängande biologiskt värdefulla skogsområden bör kunna klassas som nyckelbiotoper och skyddas från avverkning. Men i botten handlar det om trovärdighet och enligt skogsbiologen Sebastian Kirppu är miljöcertifierat skogsbruk, enligt FSC eller PEFC, i Sverige inget annat än ”bluff och båg” då reglerna inte efterlevs.

– FSC och de svenska skogsbolagen vill inte erkänna bristerna i svenskt miljöcertifierat skogsbruk eftersom om de gör det så kommer hela systemet att kollapsa. Därför tar det hårt på FSC nu när företag som handlar med FSC-märkta produkter säger ifrån, säger han till Syre.
Undertecknarna menar att det är oacceptabelt att kvarvarande skogar med höga naturvärden i Europa saknar permanent skydd och fälls i FSC-certifieringens namn. Något som underminerar FSCs trovärdighet. Kirppu håller med men förstår varför inte någon slagit larm tidigare.

– Att de inte uppmärksammat detta förr är ju på grund av att skogsbolagen hela tiden göder marknaden med sin lögnaktiga marknadsföring om hur deras miljöcertifierade skogsbruk både bevarar och skapar biologiskt rika skogar i Sverige, säger han.

SCA tillbakavisar kritiken och  påpekar att i Sverige omfattas en betydande del av skogsbruket av FSC, vilket inte är fallet i Europa som helhet.

– I Tyskland är FSC något av en elitstandard som lockat ett ganska litet antal skogsägare och industrier. Merparten av de större tyska FSC-certifierade företagen köper sina produkter från inte minst svenska leverantörer, säger Björn Lyngfelt, SCAs kommunikationsdirektör.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV