Radar · Nyhet

EU kan förbjuda bidödare

EU-kommissionen har föreslagit förbud mot tre insektsmedel som tros orsaka massdöd bland bin. I nästa vecka kan det klubbas av EUs medlemsstater, skriver Altinget.

De tre ämnena är så så kallade neonikotinoider och är redan förbjudna att använda på grödor som bin och andra pollinerare dras till.

Förra året bedömde europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA att all användning utomhus är skadlig. Producenterna har pekat på senare studier med otydligare resultat och menar att frågan behöver utredas mer.

– Men de flesta forskare är nog överens om att det kommer mer indikatorer på att det finns negativa effekter av de här ämnena. Då gäller det inte bara bin, utan även på andra insekter generellt, vilket också kan få effekter på de djur som äter insekterna, säger Ola Lundin, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, till Altinget.