Radar · Nyhet

Tvättsvampen var först

I begynnelsen fanns bara tvättsvampar. Den slutsatsen dras i en ny genetisk studie som visar att svampdjuren är den äldsta nu levande djurgruppen på jorden.

Vi tänker inte alltid på dem som djur. De är bland de enklaste av alla flercelliga organismer, och vi har sedan lång tid använt dem – eller snarare deras porösa skelett – när vi tvättar oss.

Men djur är de, trots att de saknar muskler och inre organ – och de är dessutom förfäder till alla andra djur på jorden, inklusive människan, att döma av de nya rönen.

Tidigare har det rått tvivel om detta, och vissa forskare har i stället pekat ut kammaneterna som den äldsta gruppen.

Detta har förbryllat många eftersom kammaneterna är långt mer komplicerat uppbyggda än svampdjuren. De har exempelvis nervceller och muskelceller.

Om kammaneterna verkligen vore äldst av alla djur skulle man tvingas utgå från att den typen av celler fanns redan från början hos våra äldsta förfäder, varpå de sedan gick förlorade hos svampdjuren.

Den slingriga tankegången slipper vi nu. Den nya studien, som publiceras i Current Biology, bygger på ett större material än vad som tidigare använts, och ger ett entydigt besked: svampdjuren är den äldsta av alla djurgrupper. Kammaneterna är klart yngre. När djurriket föddes var tvättsvamparna först ut på banan.

Fakta: Svampdjur