Radar · Nyhet

Högsta domstolen: Trumps inreseförbud gäller

USA:s högsta domstol har gett president Donald Trumps regering grönt ljus för att låta inreseförbudet för medborgare från sex i huvudsak muslimska länder börja gälla fullt ut medan domstolsprövningarna av åtgärden ännu pågår i lägre domstolar.

Inreseförbudet gäller medborgare i Iran, Somalia, Jemen, Tchad, Libyen och Syrien. Kritiker har i de lägre domstolarna bland annat hävdat att far- eller morföräldrar, kusiner och andra släktingar till någon i USA inte kan hindras från inresa.

Av de nio domarna i högsta domstolen var två – Ruth Bader Ginsburg och Sonia Sotomayor – av avvikande uppfattning.

Regeringen säger att förbudet motiveras av skäl som rör säkerhet, inte religion. Förbudet presenterades den 24 september och ska ersätta två tidigare versioner som domstolar stoppat.

Avgöranden i en appellationsdomstol i San Francisco i Kalifornien och en domstol i Richmond i Virginia har tidigare delvis bromsat inreseförbudet. Båda dessa domstolar har planerat förhandlingar i ämnet senare under veckan. Snabba avgöranden i dessa instanser kan göra det möjligt för högsta domstolen att slutligt sätta ner foten i slutet av juni nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV