Glöd · Debatt

Ideellt engagemang skapar ökad tillit

DEBATT Den femte december firar vi Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling, instiftad av FN 1985. I Sverige är det hela 53 procent av den vuxna befolkningen som ägnar sig åt frivilligt arbete, och det är en central del av vårt samhälle.

Det ideella engagemanget bidrar till samhällsinnovation, skapar ökad tillit och är en viktig aspekt av en fungerande demokrati. Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Ibland tenderar vissa att förknippa välfärd med staten, men samhället är större än staten. Många centrala samhällsfunktioner har sitt ursprung i civilsamhället, exempelvis bibliotek, kvinnojourer och barnavårdscentraler. I dag ser vi samhällsförändrande initiativ som #jagärhär, Fritidsbanken och Missing people, som alla har uppstått ur ideellt engagemang.

Vi har all anledning att fira Sveriges tre miljoner frivilliga på Frivilligdagen. Det ideella engagemanget är nämligen inte bara något som för vårt samhälle framåt, utan också något som utvecklar oss som människor. Ideellt engagerade personer bygger genom engagemanget nätverk och gemenskap, mår bättre och får utlopp för sina drivkrafter.

I dag ser vi hur civilsamhället tar ett allt större ansvar i samhället, exempelvis i samband med inkludering av nyanlända. Civilsamhället och det ideella engagemanget ska och vill ha en aktiv roll i vårt samhälle, men det måste finnas bra förutsättningar. För Volontärbyrån är följande utgångspunkter viktiga:

1) Ideellt engagemang bygger på frivillighet och måste utgå från individens egen motivation och lust. Det får inte baseras på tvång, eller vara en förutsättning för att få exempelvis bidrag.

2) Ideellt engagemang kan man inte ”beställa” och ideellt engagemang är inte heller ”gratis arbetskraft”, utan kräver resurser för att rekrytera, samordna, och säkra hållbarhet för de engagerade. Det är ett allt vanligare problem att ideella bränner ut sig.

3) Organisering av frivilliga bör ske i första hand av idéburna organisationer som har stor erfarenhet av detta. Människor är själva en del av organisationens utveckling, på ett sätt som inte är möjlig i offentlig eller privat verksamhet.

I 15 år har Volontärbyrån arbetat för att göra det enkelt för människor att engagera sig ideellt och varje dag får vi bekräftelse på hur viktigt engagemanget är för alla frivilliga. Det ger värden som knappast går att mäta i pengar, och som förtjänar att lyftas, värnas och hyllas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV