Glöd · Debatt

Hårdare asylpolitik är inte en långsiktig lösning

DEBATT Moderaternas partistämma i Örebro resulterade i att partiet vill se en skärpning av svensk asylpolitik. Partiet föreslår att den tillfälliga lagen som trädde i kraft sommaren 2016 ska bli permanent, att fler ska tas i förvar och att kravet på försörjning vid anhöriginvandring ska bli hårdare. Den tillfälliga lagen innebär i stora drag kraftigt begränsad rätt till familjeåterförening och uppehållstillstånd på tre år eller tretton månader som regel i stället för permanenta.

Den tillfälliga lagen trädde i kraft trots hård kritik från majoriteten av remissinstanserna. Bland annat menade flera remissinstanser att regeringen inte hade gjort en tillräcklig konsekvensanalys av lagen. Under 2016, då den hårdare asyllagen trädde i kraft i juli, sökte cirka 29 000 människor asyl i Sverige. Det är den lägsta siffran sedan 2009 och mindre än en femtedel av hur många som sökte under 2015, 163 000. Den tillfälliga lagen, tillsammans med id-kontroller och åtgärder på EU-nivå, har redan fått stor effekt. Om Sverige någonsin behövde andrum har vi väl fått det nu?

Den som räknas som skyddsbehövande har chans att få permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga tillståndet har löpt ut, men bara genom att skaffa en inkomst som räcker att försörja sig helt själv på. Personer under 25 måste dessutom ha gått gymnasiet eller motsvarande utbildning. Lagen som M vill göra till permanent utlänningslag stänger alltså dörrarna för barn, funktionsnedsatta, sjuka och gamla att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

M pratar om en asylpolitik som är långsiktig och fungerande. Viljan att integreras sjunker med vetskapen att man aldrig kommer kunna få permanent uppehållstillstånd. Leder det till en långsiktig och fungerande integration att tala om för människor att de aldrig kommer vara trygga i Sverige?
Regeringen uttryckte själva att tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle innebära negativa konsekvenser för etablering och integration när den tillfälliga lagen trädde i kraft. Förutom stress och oro hos personer som redan flytt från krig och förföljelse kräver tillfälliga uppehållstillstånd dessutom mycket resurser och arbete av flera myndigheter.

Dagens hårda regler för familjeåterförening innebär att många lever med en ständig saknad och oro för sin familj. Moderaterna vill dessutom införa hårdare krav på försörjning vid anhöriginvandring. Redan i dag krävs 7 820 kronor kvar efter att skatten och hyran är betald för att leva tillsammans med en partner. En summa på i genomsnitt 2 700 kronor tillkommer för varje barn. För att få återförenas med din partner och tre barn krävs till exempel en trea med kök plus cirka 1 600 kr kvar efter att skatten och hyran är betald.

Redan i dag upplever många kraven som ouppnåeliga. Många som redan är etablerade i Sverige lever trängre och billigare än försörjningskravets standard. Personer som räknas som alternativt skyddsbehövande, till exempel de allra flesta asylsökande från Syrien, får över huvud taget inte återförenas med sin familj enligt den tillfälliga lagen. Det leder till stress, oro och självklart saknad och strider dessutom mot Barnkonventionen där artikel 9 säger att inget barn ska skiljas från sina föräldrar om det inte är för barnets bästa.

Jag skulle kunna förklara med siffror varför det är långsiktigt positivt för Sverige att välkomna flyktingar och ge dem en bra integration. Men det borde inte behövas. Jag vill bara fråga Moderaterna: medmänsklighet, pratade ni om det i Örebro?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV