Radar · Nyhet

Global kampanj mot mäns våld mot kvinnor

Sally Mboumien var bara elva år då hon gjorde något som hon hört äldre kvinnor beskriva som ett effektivt skydd mot närgångna män hemma i sin by i Kamerun. Hon använde en glödhet sten för att bränna sina begynnande bröst. I dag reser hon runt för att informera om flickors och kvinnors rättigheter.

Sally Mboumien växte upp i Bawock, på landsbygden i västra Kamerun. Där var det vanligt att flickor när de kom i puberteten genomgick något som kan beskrivas som bröststympning – där heta stenar trycks mot flickornas begynnande bröst. Hon hörde ofta hur de äldre beskrev detta som en bra metod för att flickor skulle undgå att drabbas av sexuellt våld.

En dag när Sally Mboumien var ensam hemma tog hon därför på egen hand en glödhet sten och tryckte mot sina bröst. Stenen brände henne svårt och efteråt fick hon djupa svarta ärr över hela brösten. Det gjorde fruktansvärt ont.

– Jag gjorde något som alla påstod var bra. Men jag var bara ytterligare ett offer för okunskap, säger Sally Mboumien i dag.

Numera är hon en Kameruns främsta aktivister i kampen för flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon är grundare av organisationen Common action for gender development.

Enligt FN är bröststympning något som drabbat närmare 3,8 miljoner kvinnor i världen, däribland i ett flertal länder i Afrika.

Bröststympning anses också vara en av de mest underrapporterade formerna av könsbaserat våld som drabbar flickor och kvinnor.

Den genomförs för att skydda flickor mot våldtäkt, men innebär stora hälsorisker för dem som drabbas. Det handlar också om ett allvarligt brott mot flickors rättigheter.

Den 25 november inledde UN Women sin årliga 16 dagar långa kampanj mot det våld som drabbar kvinnor och som inleds med en dag kallad Orange day.

Under dessa dagar kommer Sally Mboumien att fortsätta med sitt arbete – anordna möten för att på lokal nivå utbilda människor om flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och om behovet av att få bort alla sedvänjor som innebär ett brott mot dessa rättigheter.

Hon säger att ett av de stora problemen med bröststympning är att så många människor menar att det är en bra metod för att förhindra övergrepp.

– Det bästa sättet att bekämpa detta är att inte bara att fokusera på en typ av våld, som bröststympning, utan på generella sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor, säger hon.

– Vi vill få flickorna att tro på sig själva och kunna ha drömmar som de dessutom ska ha en möjlighet att kunna förverkliga, säger Bharti Singh Chauhan.

Över hela världen engagerar sig tusentals kvinnor som själva fallit offer för övergrepp och våld i den pågående kampanjen.

Det kan handla om kamp mot sexuella övergrepp, för flickors rätt att få sjukvård, rätt till ett privatliv och rätt att själv välja partner och när hon vill bli gravid.

Sally Mboumien understryker att kampanjer mot våld måste föras med en förståelse för den lokala kontexten, och även involvera män. Av det skälet understryker hon att könsbaserat våld slår mot hela samhällen och mot utvecklingen.

– Att fördöma människor för kulturella sedvänjor är inte rätt metod för att göra sig av med dem. Vi måste få människor att förstå varför dessa sedvänjor är skadliga, vilka skador de ger upphov till och hitta samarbeten för att kunna sätta stopp för dem, säger hon.