Radar · Nyhet

ETC-tidningar läggs ned

Nu tappar 15 av 19 tidningar inom ETC-koncernen sitt presstöd och läggs ner. Enligt uppgifter till Syre handlar det bland annat om att ETC inte får räkna de tidningar de skickat ut till olika grupper som inte beställt tidningarna.

Så sent som i september trodde ETC enligt en anställd att de skulle få räkna de ofrivilliga prenumeranterna.

”De gav oss ok på samtliga upplagor i september. I november kommer de på att de ändrar beräkningsgrunden för sk gåvoprenumerationer.” skriver hon i en kommentar på Facebook. Något som tillbakavisas av ETCs VD Johan Ehrenberg.
Enligt uppgifter till Syre handlar det om att ETC skickat ut tidningar till olika grupper som inte beställt dem.

Tidningarna har registrerats som en gåva från personer i deras vänförening.  Upplagorna där gåvoprenumerationerna funnits med har sedan legat till grund för tidningarnas presstöd.

För en del tidningar har det tidigare år inneburit att de nått 1500, som är lägsta nivån för presstöd, medan de flesta av tidningarna med hjälp av bland annat gåvoprenumerationerna nått upp till högre presstödsnivåer.

Föreskrifterna för presstödet slår fast att tecknande av prenumeration ska ske genom ett eget val. Och när nu hela 15 tidningars presstödhängde på gåvoupplägget satte Presstödsnämnden stopp.

Men enligt Ehrenberg handlar de missade presstöden om flera olika saker.

– Det är en kombination av prova på-prenumerationer (friexemplar), gåvoprenumerationer och för hög rabatt på prenumerationerna totalt som skapar för låga upplagor enligt presstödssystemet, säger han i en skriftlig kommentar till Syre.