Radar · Nyhet

Fem år till för glyfosat i EU

Omdiskuterade växtbekämpningsmedlet glyfosat får förlängt tillstånd i EU för fem år till. ”Jag är väldigt lättad”, säger miljöministern och gläds samtidigt över löften om ökad öppenhet i tillståndsprocessen.

Glyfosat ingår bland annat i ogräsmedlet Roundup och har länge stått i centrum för en rejäl träta mellan allehanda miljöaktivister, forskare, jordbrukare och företag.

Forskare på båda sidor har anklagats för att antingen tona ned eller skriva upp huruvida ämnet är cancerframkallande eller inte. Från miljösidan har intensiva kampanjer förts med över miljonen underskrifter insamlade till stöd för ett förbud.

Nu är det ändå klart att glyfosatet fortsatt får användas i åtminstone fem år till.

I en särskild omprövningskommitté i Bryssel på måndagen svängde framför allt Tyskland över till ja-sägarna, sedan otaliga tidigare röstningsförsök fastnat i oavgjort mellan ja, nej och vet inte.

Därmed tar också EU-länderna sitt politiska ansvar för beslutet, snarare än att bara bolla den heta potatisen vidare till EU-kommissionen.

– Jag är nöjd över att EU-länderna kunde enas. Det är en trend att man skjuter över besluten från EU-länderna till kommissionen som jag verkligen inte har varit glad över, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till TT.

Regeringen har tidigare tvekat om att stödja förslag om glyfosat-tillstånd i tio år, men röstade ja till ett femårigt tillstånd. Andra ja-sägare är bland andra Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Irland, medan Frankrike och Belgien tillhör nej-sidan.

EU-kommissionen har samtidigt lovat att arbeta för ökad insyn och öppenhet kring de vetenskapliga underlagen bakom liknande beslut.

– Det tror jag är ett jätteviktigt steg framåt. Det är ju en fråga som vi från Sverige drivit länge och påpekat att den bristande transparensen skapar en oro, säger miljöministern.

Samtidigt betonar hon att det finns god anledning att fundera över alternativa växtbekämpningsmedel.

– Fem år är inte en jättelång tid. Oron för glyfosatets effekter på miljön är utbredd och många talar om en utfasning av ämnet. Jag tror att det är viktigt att jordbrukare börjar titta på alternativa metoder som har lägre påverkan på miljön – för en sådan omställning tar tid, säger Karolina Skog till TT.

Fakta: Kampen om glyfosat