Radar · Nyhet

22 vargar får skjutas i vinter

Det blir licensjakt på 22 vargar i vissa avgränsade områden i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län i vinter. Det har förvaltningsrätten i Luleå beslutat.

Därmed avslår rätten samtliga överklaganden licensjaktsbeslut som tidigare fattats av de fem aktuella länsstyrelserna.

Flera organisationer, däribland Naturskyddsföreningen i Värmland och Dalarna, ville att jakten skulle stoppas. Medan andra organisationer, bland andra Jägarnas riksförbund, i stället begärde att jakten skulle utökas.

– Vi hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från 2016 som grund för vårt ställningstagande, säger chefrådman Niklas Lind till TT.

Jakten på de 22 vargarna blir tillåten inom vissa särskilt angivna områden i de fem länen under perioden den 2 januari till 15 februari 2018. Fördelningen blir enligt följande: Örebro: 2, Dalarna: 6, Värmland: 6, Gävleborg: 3 och Västmanland: 6.

Domen kan överklagas till kammarrätten i Sundvall, men det krävs prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp ärendet.