Glöd · Panelen

Tycker du att religiösa friskolor bör förbjudas helt?

Liberalerna röstade i helgen mot ett förslag om att förbjuda alla religiösa friskolor, men vill däremot stoppa nyetablering av friskolor med konfessionella inslag. Tycker du att religiösa friskolor bör förbjudas helt?

För att inte ytterligare öka segregationen i samhället tycker jag att det är viktigt att alla elever, oavsett klass, religionstillhörighet eller etnicitet går i samma skola. Men då måste skolan också vara mer aktiv i arbetet mot diskriminering, kränkningar och trakasserier så att alla kan känna sig välkomna. Att i samma klass ha elever med olika trosuppfattningar ger möjligheter till intressanta diskussioner som i längden kan leda till en större förståelse för varandras olikheter.

Ann Carlsson, 53 år, socialpedagog, Göteborg

Jag tror att det vore tråkigt om skolor bara fick bedrivas i enlighet med statsreligionen: Mammon. Sverige har bara i ett par decennier arbetat med en minoritetspolitik som ens är värd att prata om. Ett vinstuttagsförbud vore på sin plats, men att förbjuda skolor med särskilda kulturella eller religiösa inriktningar tror jag bara skulle förstöra.

Isak Gerson, 26 år, redovisningsekonom och syndikalist, Stockholm

När ett parti med rötterna i den svenska frikyrkorörelsen tar ställning på detta sätt misstänker man att det främst är riktat mot muslimska friskolor och en del av den omfattande islamofobin vi ser. Bättre vore att införa bättre regler för alla våra skolor om hur undervisningen ska bedrivas och intäkterna förvaltas så att alla våra barn får en likvärdig skolgång.

Anders Edenroth, 54 år, sångare och kompositör, Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV