Radar · Nyhet

Jaktbrott svårutredda om dom står sig

Nyligen kom domarna i den stora jaktbrottshärvan i Norrbotten. Tre män dömdes till fängelse och två till villkorlig dom och samhällstjänst. Åklagarsidan var missnöjd med strafflängden och ska överklaga till hovrätten.

Om domarna står sig kan det bli svårare att utreda grova jaktbrott i framtiden, anser miljöåklagaren Christer Jarlås.

– Den påföljd domstolen fastställde gör ju att vi aldrig kommer kunna använda telefonavlyssningar om just den längden på straff står sig, säger Jarlås till P4 Norrbotten.

Telefonavlyssning var ett av de tyngsta bevisen i jaktbrottshärvan.

Det längsta fängelsestraffet som tingsrätten utdömde i härvan var på ett år och fyra månader. För att telefonavlyssning ska kunna användas krävs det att brottet kan ge fängelse i minst två år.

Tidigare hovrättsdomar om grovt jaktbrott har nått upp till de två åren. Och det gjorde att utredarna fick tillstånd till avlyssning i det här fallet.