Radar · Nyhet

Grönt ljus för omstridd Keystone-ledning

USA-delstaten Nebraska har godkänt utbyggnaden av Keystyone XL. Beslutet är en framgång för president Donald Trump, som hoppas på fler jobb och lägre bränslepriser. Men miljöaktivister tänker överklaga, och en utdragen rättsprocess kan försena projektet i flera år.

Beslutet togs med röstsiffrorna 3–2 i den kommission som reglerar verksamheten i Nebraska. Men kommissionen godkände inte den dragning som energijätten Trans Canada Corp hade ansökt om, utan en alternativ sträckning som är åtta kilometer längre och kräver ytterligare en pumpstation.

Det är oklart om den ändrade dragningen göra att projektet kräver en ny prövning i någon instans. Bolaget meddelar att det ska undersöka hur beslutet påverkar kostnaderna och tidplanen för bygget.

Godkännandet kommer att överklagas av projektets motståndare som varnar för miljöriskerna. Som en illustration inträffade en läcka på en redan existerande del av ledningen i grannstaten South Dakota i torsdags, då 800 000 liter olja rann ut.

– Vi kommer att kämpa hårt för att se till att den här ledningen aldrig byggs, säger Jane Kleeb, ledare för gruppen Bold Nebraska, som kämpat emot bygget.

Keystone XL ska utöka kapaciteten för oljetransporter från framställning ur tjärsand i Alberta i Kanada till raffinaderier vid Mexikanska golfen. Den är tänkt att transportera 830 000 fat olja per dag.

Ledningen har väckt starka känslor sedan planerna presenterades för snart tio år sedan. President Barack Obama övervägde frågan under flera år innan han 2015 sade nej. Trump rev snabbt upp det beslutet och gav grönt ljus när han tillträdde presidentposten i våras, trots massivt motstånd från miljöorganisationer.