Radar · Nyhet

Färre barn dör i olyckor

Förra året dog 49 barn till följd av en skadehändelse. Aldrig tidigare har antalet varit så lågt. Hälften av barnen, 0–17 år, dog i en olycka, medan nästan en tredjedel begick självmord.

Antalet barn som dör till följd av en skadehändelse – så som trafikolycka eller drunkning men också självmord eller övergrepp av annan person – minskar. Förra året dog 49 barn på grund av skadehändelse. Det är en dryg femtedel av samtliga barn (spädbarn exkluderade) som avled 2016 och en minskning från 2015 (74 döda).

– Antalet dödsfall har sedan länge minskat och det är positivt att det nu var ett ännu lägre antal, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Det har minskat kraftigt sedan statistiken inleddes i början av 1970-talet. Då dog mellan 300 och 400 barn årligen på grund av en skadehändelse.

De senaste fem åren har antalet dödsfall motsvarat en förekomst på cirka 3,3 fall per 100 000 invånare, förra året var siffran 2,4.

– Det har inte varit så här lågt tidigare, andelen transportolyckor har gått ner mycket, säger Pernilla Fagerström.

Statistiken visar att drygt 13 000 barn lades in på sjukhus efter en olycka, en majoritet av dessa barn, cirka 7 500, hade råkat ut för en fallolycka, 2 000 för en transportolycka, varav 700 skadats i en cykelolycka.