Radar · Nyhet

”Extrem” radioaktiv förorening i Ryssland

Extremt höga koncentrationer av det radioaktiva ämnet rutenium-106 registrerades i Ryssland i slutet av september, bekräftar den ryska meteorologiska myndigheten Rosgidromet.

Den högsta koncentrationen noterades i en by i regionen Tjeljabinsk i södra Ural, där ”extremt hög förorening” av rutenium-106 uppmättes. Den översteg den naturliga förekomsten 986 gånger enligt rapporten.

Någon källa till strålningsnivåerna anges inte men mätstationen ligger bara tre mil från Majak, en anläggning för upparbetning av kärnavfall.

Frankrike rapporterade om onormal förekomst av rutenium-106 i månadsskiftet september–oktober. Då uppgav franska strålskyddsmyndigheter att källan till det radioaktiva utsläppet troligen var en olycka någonstans mellan floden Volga och Uralbergen. Nivåerna i Europa bedömdes inte äventyra människors hälsa.