Radar · Nyhet

Utpekad som brottsling och inlåst i förvar

Yasin Mohammadi hölls inlåst i förvar. Gränspolisen påstod att han var dömd för olaga hot. Men brottet hade begåtts nästan två år innan han kom till Sverige – av en svensk medborgare med ett liknande namn. Nu har Yasin Mohammadi släppts ut, men hotas fortfarande av utvisning. Någon ursäkt för det rättsövergrepp han utsatts för har han inte fått.

Syre har tidigare berättat om Yasin Mohammadi. Han har vuxit upp i Iran, kom till Sverige som ensamkommande hösten 2015, skrevs upp i ålder av Migrationsverket och hotas av utvisning till Afghanistan där han inte känner någon. I augusti greps han av gränspolisen och sattes i förvar i väntan på att utvisas. På så sätt liknar hans fall många andras.

Beslutet den 7 november att hålla Yasin Mohammadi i fortsatt förvar är desto mer uppseendväckande – motivet att hålla honom fortsatt inlåst grundar sig på en förväxling med en annan person, en svensk medborgare som dömts för brott vid en tidpunkt då Yasin Mohammadi bodde i Iran.

– Ett så här flagrant misstag har jag aldrig varit med om, säger Sebastian de Ciutiis, Yasin Mohammadis advokat.

Han påpekar att den påstådda domen var en helt avgörande uppgift som gränspolisen tillförde i sista stund när placeringen i förvar skulle omprövas. För att fortsätta hålla en person inlåst som redan suttit i förvar i två månader krävs nämligen ”synnerliga skäl” och enligt Sebastian de Cuitiis var skälen svaga redan från början.

– Han hade uteblivit från ett återvändandesamtal, det var i princip det som låg till grund för att sätta honom i förvar. Redan där upplevde jag att Yasin blev särbehandlad, säger Sebastian de Ciutiis.

Yasin Mohammadi själv är oförstående inför vad som hänt.

– De säger att de följer regler och inte gör misstag. Varför blandar de ihop mig med en annan person? säger han.

Vid det här laget har Yasin Mohammadi kastats mellan hopp och förtvivlan många gånger. Så sent som den 10 oktober var han en av de 17 människor som gränspolisen förberedde sig för att utvisa. I sista stund stoppades utvisningen för honom och ytterligare sex personer.

I Yasins Mohammadis fall tack vare att en ansökan enligt den nya gymnasielagen inte hunnit behandlas.

Han fördes åter till förvaret i Kållered och den 7 november förlängdes alltså förvarsplaceringen. Tre dagar senare erkände gränspolisen att man gjort fel och Yasin Mohammadi kunde återvända hem till sina svenska föräldrar och fyra syskon i det frivilliga familjehemmet.

– Jag är jätteglad att vara hemma. Jag var ledsen och stressad i förvaret. Det var svårt för min familj också, de tänkte på mig hela tiden, säger han.

Migrationsdomstolens beslut om utvisning står ännu fast. Yasin Mohammadi ska skickas till ett land han saknar minnen ifrån och där han inte har någon att vända sig till. Han slipper sitta i förvar, men ska visa upp sig hos polisen en gång i veckan. Men hans hopp har väckts på nytt efter att han fått lämna förvaret.

– Jag hoppas jag får stanna, säger han.

Även om Sebastian de Ciutiis häpnar över hur gränspolisen agerat i Yasin Mohammadis fall, menar han att det finns skäl att frukta felaktigheter i fler ärenden.

– De här ärendena går fort och lämnar en hel del övrigt att önska. Det finns ett högt tryck på förvaren, gränspolisen och Migrationsverket i dag. Även om det finns goda föresatser att fatta bra beslut tror jag det finns fler beslut som gått för fort, säger han.

Enligt Anna Lindvall, jurist på gränspolisen i Stockholm, har ännu inga åtgärder vidtagits för att inte fler ska råka ut för liknande saker som Yasin Mohammadi.

– Men vi måste naturligtvis titta på det här och se om det är någonting i rutinerna som brister. Alla förstår att det här inte är bra, säger hon.

Har ni bett Yasin Mohammadi om ursäkt?

– Nej.

Kommer ni att göra det?

– Det vet jag inte. Jag behöver sätta mig in mer i ärendet för att svara på det. Men vad jag förstår anser man fortfarande att det finns grund för att tro att den här personen ska avvika.

Oavsett hur ni bedömer risken att han avviker – tycker ni att det finns skäl att be om ursäkt för det rättsövergrepp han utsatts för?

– Bra fråga, jag har inte funderat i de banorna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV