Radar · Nyhet

Norska klimaträttegången inledd

Nu är rättegången mot den norska staten igång. Oslo tingsrätt ska ta ställning till om beslutet att tillåta oljeborrning i Barents hav strider mot grundlagen.

För första gången prövas den norska grundlagens paragraf 112. Enligt denna har medborgarna rätt till en ”miljö som säkrar hälsan och till en natur där produktionskapacitet och mångfald bevaras”.

Helt oförenligt med att borra efter nya oljefyndigheter, anser miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og ungdom som stämt staten. I tisdags inleddes förhandlingarna i Oslo.

– Vi är bekymrade över att politikerna inte tar klimatutmaningarna på allvar och att vi håller på att ödelägga vår framtid. Staten har ansvar för framtida generationers rätt till en god miljö, därför är det oansvarigt att borra efter mer olja i Barents hav, säger Ingrid Skjoldvær, ledare för Natur og ungdom i ett pressmeddelande.

Den norska staten menar att frågan om oljeborrning inte är en juridisk fråga, utan en politisk fråga som avgjorts genom demokratiska processer.

Inom fyra till tolv veckor väntas domstolens beslut.