Glöd · Debatt

Kommande generationer tvingas städa efter oss

DEBATT Jag har som så många andra länge varit medveten om klimatförändringarna. Sorterat sopor, skrotat bilen, tagit tåget istället för flyg. Dock har jag hållit kunskapen om klimatförändringarna ifrån mig, inte riktigt förstått vidden av vad som håller på att hända, och att nu är tiden då de avgörande förändringarna i vårt beteende och vår politik behövs.

Självklart är det bra och nödvändigt att många drar sitt strå till stacken, och gör klimatförbättrande åtgärder. Men situationen i världen talar sitt tydliga språk och visar att det krävs mer. Konflikter på grund av matbrist, skogsbränder, torka och översvämningar – alla förvärras av ett varmare klimat.

James Hansen, klimatforskare och före detta chef för Nasa Goddard Institute for Space studies, talar bland annat om att global uppvärmning under de sista 50 åren har ökat jordens temperatur klart över holocens temperatur. (Holocen är den period som pågått sedan senaste istidens slut för 11 700 år sedan.)
Nu har vi samma temperatur som under epoken eem, som pågick för mellan 130 000 och 115 000 år sedan. Då var havsnivån 6–9 meter högre än i dag. Smältande isar, höjda havsnivåer och fruktansvärda stormar med mera präglade slutet av eem och är att vänta, ifall temperaturen inte snabbt återförs till en nivå som ligger nära den som rådde under holocen, före industrialismen. Men hur? Jo, vi måste minska CO2-halten i atmosfären till 350 ppm före år 2100 (nu är halten 400 ppm). Samt se till att inte övriga växthusgaser ökar.

Trodde du att världen är på väg att lösa problemet med klimatförändringen? Inte alls. Hansen visar att växthusgasernas påverkan på klimatet har ökat markant de senaste åren. Detta motsäger helt klart att världen är på väg att lösa problemen med global uppvärmning. Enligt James Hansen hade koldioxidhalten i atmosfären återgått till 350 ppm om vi människor hade slutat med alla CO2-utsläpp från fossila bränslen 2013.

Men det gjorde vi inte och därför tvingar vi nu kommande generationer att rensa bort alla de utsläpp som vi orsakar (och har orsakat) efter 2013.

Och ändå: ifall utsläppen från fossila bränslen fasas ut, och om denna process startas inom kort, kan faktiskt en stor del av den nödvändiga bindningen av koldioxid ur atmosfären ske genom förbättrade metoder för jord- och skogsbruk. Till dessa hör att plantera skog och höja markens kolinnehåll. Men vi är nu ute i sista minuten.

Är det rätt att barn och barnbarn ska tvingas att städa upp i atmosfären efter våra utsläpp? Är det rätt att de ska tvingas leva under hotet att få ärva ett ohanterligt klimat? Givetvis inte. Det är bråttom på allvar nu och det som behövs är en klimatpolitik som fasar ut koldioxidutsläppen och som engagerar hela det politiska spektret.

Jag har engagerat mig i Klimatsvaret, som driver just en sådan politik, och det får vara mitt bidrag till kommande generationer.