Glöd · Under ytan

Cannabis på Systembolaget kan minska gängvåldet

Dagens narkotikapolitik gör mer skada än bruket av en drog som cannabis. Vi borde ha en öppen diskussion om legalisering hellre än att bara låta våldsbrottsligheten fortsätta att öka, skriver Anders Schröder (MP) på veckans Under ytan – del 4 i Syres serie om narkotikapolitik.

För någon vecka sedan berättade jag i Ekot att jag ordnar ett seminarium i riksdagen där frågan om hur vi kan minska skadorna av bruket av narkotika, inklusive att diskutera för och nackdelar med legalisering. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Jag borde skämmas och avgå som ens vill prata om frågan, tyckte många. Samtidigt hörde dussintals människor av sig och tackade.

Under dagen då intervjun gick ut hörde såväl enskilda medborgare som andra riksdagsledamöter av sig för att berätta att de håller med. Samtidigt bad många mig att inte nämna deras namn.

Så stark är åsiktskorridoren att inte ens djupt engagerade politiker vågar ta i narkotikafrågan. Åsiktskorridoren har lett till en brist på debatt i Sverige som gjort att kunskapsnivån är skrämmande låg.

Låt oss därför först slå fast några fakta som vi kan utgå ifrån och som kan ge en förklaring till varför jag tycker frågan är viktig att lyfta.

• Konsumtion av cannabis är skadlig, men inte lika skadlig som alkohol.

Ett flertal forskarlag har försökt jämföra drogers skadlighet. Det mest kända exemplet är David Nutts studie från 2010 som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

Den studien landar i att alkohol ger större skador på brukaren än cannabis, och långt större skador på omgivningen. Det betyder inte att cannabis är ofarligt. Dokumenterat skadliga effekter är bland annat att drogen är beroendeframkallande och att rökningen ger vissa former av cancer. Utöver den ökade risk för olyckor du utsätter dig för när du är berusad, så klart.

Kopplingen till schizofreni är omtvistad i forskarvärlden. Johnson, Richert och Svensson skriver i boken Alkohol- och narkotikaproblem att det verkar finnas en koppling mellan cannabis och schizofreni. Men det är inte klarlagt att det ena orsakar det andra, utan det kan vara så att sjukdomen utlöses tidigare av cannabiskonsumtion eller att personer med sårbarhet för schizofreni söker sig till drogen.

Studier i Australien och Storbritannien visar att förekomsten av schizofreni i länderna varit stabil över tid, även när cannabiskonsumtionen ökat kraftigt.

• Det finns en tydlig koppling mellan cannabisförsäljning och gängrelaterat våld

I polisens rapport Drogsituationen i Sverige konstateras att ”cannabis utgör ofta en central roll i lokala kriminella nätverk. Många gånger kan drogen beskrivas som en basinkomst i nätverkens multikriminella verksamhet, men utgör också en källa till konflikter och våldshandlingar mellan och inom nätverken”.

Kriminologen Sven Granath konstaterar i en intervju i SvD att en av orsakerna till de ökade skjutningarna är en ökad tillgång på skjutvapen, som sedan kommer till användning för att kontrollera den växande narkotikahandeln.

• Den nuvarande politiken når inte sitt syfte.

Det politiskt uttalade målet att få ett narkotikafritt samhälle är längre bort än någonsin, trots total konsensus om riktningen i snart 30 år.

Brottsförebyggande rådets rapport Kriminella nätverk och grupperingar konstaterar i dag att tillgången på droger har ökat på grund av internet och en mer decentraliserad marknad, och fler preparat än någonsin finns nu på marknaden.

Samtidigt har priserna på de flesta narkotikapreparat sjunkit enligt CANs rapport Narkotikaprisutvecklingen i Sverige.

• Polisen griper i dag brukarna istället för att sätta dit dem som verkligen tjänar pengar på narkotikan.

Narkotikabrott har prioriterats upp de senaste decennierna. Detta avspeglas bland annat i den stora ökningen i antalet lagförda för ringa narkotikabrott, som har sexfaldigats de senaste 30 åren. Antalet lagförda för narkotikabrott av normalgraden har dock inte alls ökat i samma utsträckning, och antalet som dömts för grovt narkotikabrott har inte ökat alls.

När polisen trots allt lyckas ta ner ett helt gäng får det ändå ingen effekt på tillgången på droger. ”Om de centrala aktörerna [i ett område] blir gripna fylls luckorna snart av andra distributörer” konstaterar Brottsförebyggande rådet i rapporten Kriminella nätverk och grupperingar.

Walk over till nyliberaler

Vi har alltså rätt bra belägg för att den nuvarande politiken inte fungerar som det är tänkt, att den olagliga cannabisförsäljningen bidrar till ökad våldsbrottslighet i Sverige och att skadorna av cannabis är mindre än av alkohol.

Det behöver inte betyda att man måste landa i att en legalisering är rätt väg att gå, men det illustrerar förhoppningsvis varför jag tyckte diskussionen var värd att lyfta, och varför jag ordnade riksdagsseminariet.
Debatten om narkotikapolitik, inklusive legalisering, är högst levande i stora delar av världen i dag. Sverige med sin konsensuskultur utgör ett undantag. Den internationella debatten borde ha fått svenska progressiva att fundera över sin nuvarande linje.

Varför hamnar rödgröna aktivister och politiker plötsligt på samma sida som konservativa politiker som Donald Trump och Theresa May? Istället har det varit nyliberala debattörer som tagit debatten.
För egen del tycker jag det är problematiskt eftersom de nyliberala förespråkarna ofta vill ha en helt kommersiell försäljning, utan några regleringar.

”Kanada legaliserar de kommande åren och kommer att tillämpa ett system likt det svenska Systembolaget. Förhoppningsvis kan vi få många värdefulla kunskaper av deras omställning.”

Det är ingen linje jag tror på. Jag gillar Systembolaget, det finns gott om forskning som tyder på att Systemet har bidragit till stora hälsovinster, och om vi skulle legalisera cannabis bör vi dra lärdom av erfarenheterna från alkoholen. En eventuell legalisering betyder inte att man vill släppa allt fritt, eller att man gillar att människor konsumerar droger.

I Sverige i dag har vi drastiskt lyckats reducera användningen av cigarretter, trots att produkten är laglig och mycket mer beroendeframkallande än cannabis. Legaliseringsdebatten handlar om mycket mer än för eller emot cannabis.

Det handlar också om hur en eventuell legalisering skulle se ut. När den progressiva rörelsen lämnat walk over i den debatten till nyliberaler framstår det som att de enda två alternativen är att behålla allt som i dag eller att sälja cannabis lite var som helst som i Colorado.

Många mellanvägar

Om vi istället lyfter blicken lite finns det många mellanvägar. Kanada legaliserar de kommande åren och kommer att tillämpa ett system likt det svenska Systembolaget. Förhoppningsvis kan vi få många värdefulla kunskaper av deras omställning. I Storbritannien pratar Liberaldemokraterna om att legalisera för att kunna kontrollera hur mycket av de aktiva substanserna THC och CBD som finns i cannabisen, då många uppfattar att problemen med cannabis främst är förknippade med ”skunk”, det vill säga cannabis med mycket hög THC-halt och mycket låg CBD-halt.

Den svenska kulturen är en konformistisk kultur. Ena dagen är alla för öppna gränser, en månad senare är alla emot. Homosexualitet gick från att vara djupt skamligt till att vara accepterat i breda lager på bara några år.

Under lång tid visste alla att Sverige hade världens bästa narkotikapolitik. Men håll i er, för det är mycket som tyder på att debatten håller på att svänga. Om ett år kan något helt annat vara allmän sanning.

Anders Schröder är riksdagsledamot för Miljöpartiet, ledamot i försvarsutskottet och tidigare drogpolitisk sekreterare i UNF. På måndag ordnar han ett seminarium om narkotikapolitik i riksdagshuset.