Radar · Nyhet

Åklagare vill klassa CBD som narkotika

Industrihampa är inte narkotika. Så säger lagen. Tingsrätten har därför beslutat att häva beslaget av produktlagren för två av Sveriges största CBD-aktörer. Men produkterna är ännu i polisförvar och åklagaren väntas överklaga. Varför? För att få till en narkotikaklassning.

Razziorna mot Scandinavian Hemp och Nordic Med can för några veckor sedan, genomfördes med hänvisning till narkotikastrafflagen.

Detta trots att någon misstanke om något regelrätt narkotikabrott inte föreligger, det vill säga om man utgår från vad som är att betrakta som narkotika.

Därför beslutade Skaraborgs tingsrätt i torsdags att häva beslaget, men åklagaren som aviserat intentionen att överklaga så långt det går är av annan åsikt.

– Vi anser att produkterna kan vara narkotika. Det finns ingen HD-praxis och så länge det inte gör det finns det ingen klar praxis på området, säger åklagare Jenny Karlsson.

Produkterna som befinner sig i polisförvar är tillverkade av EU-godkända hampasorter som omfattas av jordbruksreglering. Att så kallad industrihampa är undantagen narkotikaklassning är något som har konstaterats i såväl hovrätt som Högsta domstolen tidigare.

Skillnaden mellan narkotikaklassad cannabis och industrihampa är framför allt det faktum att hampan innehåller försvinnande små mängder av den rusgivande substansen THC och därmed understiger ett lagligt gränsvärde på 0,2 procent.

– Jag ifrågasätter inte växtdelarna, men i det här fallet har vi att göra med en beredning i form av olja och där menar vi att det har att göra med narkotika även om det är låga halter THC, säger Jenny Karlsson.

Åklagaren har inte gjort gällande att produkterna utvunnits ur annat än laglig industrihampa eller att syftet skulle ha varit att framställa produkter som är rusframkallande eller på annat sätt utgör hälsofara.

Vad åklagaren däremot framhållit är en angelägenhet om att få produkterna narkotikaklassade. Något som ogillas av tingsrätten enligt följande formulering: ”Vad åklagaren anfört om det angelägna i att kunna lagföra personer för ringa narkotikabrott och drogfylleri kan inte inverka på tingsrättens bedömning av huruvida de beslagtagna produkterna är narkotika.”

– Grunden för beslaget var att det påstods vara knark. Tingsrätten har gjort ett väldigt tydligt ställningstagande där det på ett glasklart sätt framgår att produkterna inte är att betrakta som narkotika. Tydligare kan det inte bli, säger advokaten Sargon De Basso som företräder Scandinavian Hemp och Nordic Med Can.

Åklagaren har fram till den 30 november på sig att överklaga och produkterna får hållas i beslag tills saken är slutligen avgjord.