Radar · Nyhet

Smogg stoppar insats mot smogg

Myndigheterna i smoggdrabbade Delhi planerade att sätta in helikoptrar för att spruta vatten över den tjocka dimma som ligger över huvudstadsområdet, för att på så sätt få ner halterna av skadliga partiklar i luften.

Men helikoptrarna kan inte lyfta, eftersom sikten är för dålig.

– Just nu är det på grund av den rådande smoggen inte möjligt för helikoptrarna att utföra insatsen, säger chefen för det företag som anlitats för insatsen, till The Indian Express.

Halterna av farliga partiklar av typen PM 2,5 har det senaste dygnet sjunkit något, men ligger fortfarande skyhögt över alla gränsvärden.

Smoggproblemen har gjort att Delhi tagit över den tveksamma titeln världens smutsigaste huvudstad från Peking i grannlandet Kina.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV