Radar · Nyhet

Stora mängder plast i åkermark

Lika mycket mikroplast som hamnar i haven når varje år nordamerikanska och europeiska åkrar. Det visar ny forskning.

Mikroplasterna hamnar på åkrarna när avloppsslam används som gödningsmedel. Slammet bildas när man renar avloppsvatten.

– Reningsverken får ta emot stora mängder mikroplaster från hushåll, industrier och tätorternas ytvattenavrinning. Merparten av dessa mikroplaster ackumuleras i avloppsslammet, och kan sen hamna på åkrarna när slammet sprids där, säger Martyn Futter, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som har genomfört studien tillsammans med forskare från Norsk institutt for bannforskning i ett pressmeddelande.

Kunskapen är låg om hur plasten i åkermarken påverkar ekosystemen och möjligheterna till odling. Det oroar forskarna.

– Det kanske inte är något problem om det hamnar mikroplaster i jordbruksmarken, men vi bör ta reda på det, så att vi inte upptäcker om 20 år att: jo, det var ett problem, säger Martyn Futter.