Glöd · Panelen

Borde EU ta tydligare ställning i konflikten mellan Spanien och Katalonien?


Jag tycker att EU tydligare borde ha kritiserat spanska regeringens inskränkning av yttrandefriheten. Att vägra dialog och istället låta polisen misshandla och skjuta gummikulor på medborgarna är skamligt. Att terroranklaga komiker och dockskådespelare och beordra posten att öppna privatpersoners brev likaså.

Ann Carlsson, 53 år, socialpedagog, Göteborg

Allt handlar om att redogöra för fakta kring vad som hänt, varför, hur det hanterats och vilka för- och nackdelar som finns med en eventuell separation kontra att demokratiskt jobba inom den befintliga nationen för att lösa de problem som finns. Det värsta som kan hända är om nationalistiska tendenser färgar hur och varför en eventuell separation ska genomföras. Nationen ska ses som ett verktyg i en global ordning, inte som ett självändamål för en viss grupp. För då handlar det helt plötsligt om rasism och om att en folkgrupp ska vara bättre än den andra.

Robin Rushdi, 23 år, hållbarhetsförvaltare, Uppsala

Själva självständighetsfrågan blir svår för EU att hantera, vilket vittnar om svagheterna i EU som institution. Däremot bör EU kunna ta tydlig ställning mot det övervåld och de rättighetsbrott Spanien och spansk polis utfört och utför mot Kataloniens invånare och politiker.

Isak Gerson, 25 år, redovisningsekonom och syndikalist, Farsta