Glöd · Sidan 3

Anders Schröder


”Polisen säger i sina rapporter att den viktigaste inkomstkällan för organiserad brottslighet är narkotikaförsäljning, och cannabis är storsäljaren. I Sverige har vi under 30 år prövat en förbudslinje där vi försökt stoppa försäljningen med ökade polisresurser. Det har misslyckats. (…)
Effekten av dagens politik har blivit billigare droger än tidigare.
Tillgängligheten är högre,
konsumtionen minskar inte, och våldet ökar så att vissa stadsdelar är utom kontroll för polisen. Cannabis är en drog, och droger är skadligt, men det följer också skador med själva kriminaliseringen.”

Anders Schröder, riksdagsledamot för Miljöpartiet om varför han vill ompröva den restriktiva narkotikapolitiken och ordnar ett seminarium i riksdagen med titeln ”Bortom repressiva åtgärder – alternativ för att motverka skadorna av narkotika”