Radar · Nyhet

Viktiga frågor saknades vid möte om ungdomars hälsa

Kongressen om ungdomars hälsa som hölls i New Delhi i förra veckan missade att belysa flera frågor – bland annat sexuellt våld och övergrepp, människohandel och psykisk ohälsa.

22-åriga Gogontlejang Phaladi från staden Mahalapye i Botswana är tacksam för att hon aldrig skickades till en så kallad hyena.

I en ritual som tillämpas i vissa områden i Malawi tvingas unga flickor av traditionen att ha sex med särskilda män som kallas hyenor, för att ”rena” dem och göra dem redo för äktenskap.

– Jag är så glad över att vi inte har så kallade hyenor i Botswana, men vi möter en annan form av sexuellt våld som exempelvis att styvfäder begår övergrepp mot styvdöttrar och smittar dem med hiv, säger Gogontlejang Phaladi, som startat projektet Pillar of Hope som ger rådgivning och utbildar ungdomar i dessa frågor.

Gogontlejang Phaladi var en av talarna vid Kongressen om ungdomars hälsa som samlade 1 200 deltagare från 65 länder. Mötet hade fokus på hälsofrågor som berör unga mellan 10 och 24 år. Bland deltagarna fanns diplomater, byråkrater, forskare, läkare och aktivister.

Gogontlejang Phaladi betonade att för att verkligen kunna ta itu med de problem som drabbar unga så måste ungdomar bli involverade.

Hon sade att förutom att drabbas av hiv så utsätts ungdomar för våld, sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande, bland annat av lärare i skolan.

– Lagarna i länderna är inte tillräckligt hårda för att skydda ungdomar från att utsättas för dessa brott. Det här är inte bara en hälsofråga utan handlar om bristande styre, säger hon till IPS.

Många frågor utelämnades under kongressen – bland annat sexuellt slaveri, förekomsten av så kallade hyenor, sexuellt ofredande på skolor och bröststympning som bland annat förekommer i Västafrika. Inte heller den gränsöverskridande sexhandeln av unga pojkar och flickor i Asien eller den prostitution som unga kvinnor i Indien tvingas in i av lokalsamhällen uppmärksammades under mötet. Psykisk hälsa nämndes bara i generella ordalag. De allt fler fallen av psykisk ohälsa i konfliktområden uppmärksammades inte.

Ett viktigt skäl till detta kan vara brist på uppgifter, säger Rajib Acharya vid Population Council of India, en organisation i New Delhi som bedriver forskning om befolkningsfrågor.

Han har precis genomfört en studie i de indiska delstaterna Bihar och Uttar Pradesh som omfattar 20 000 unga mellan 10 och 14 år. Studien visade att 1,2 miljoner i Bihar respektive 2,8 miljoner unga i Uttar Pradesh lider av anemi.

Han menar att komplicerade och känsliga frågor mer sällan tas upp inom forskningen. Det gäller även i de fall insamling av information innebär resor till konfliktområden, eftersom det är oerhört svårt att samla in tillförlitliga uppgifter.

Thant Aung Phyo, en aktivist som arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Burma, lyfter fram de starkt begränsade möjligheterna för ungdomar att kunna göra abort.

– Den strama politiken och de sociala traditioner som begränsar ungdomarnas rättigheter måste tas upp och diskuteras vid forum som detta.

Kate Gilmore, FN:s biträdande högkommissionär för mänskliga rättigheter, framhöll att unga migranter och flyktingar runt om i världen måste få tillgång till kostnadsfri och regelbunden sjukvård.

– Ungdomar måste ha tillgång till sjukvård utan att behöva vara rädda för att bli anmälda, gripna eller deporterade.

Indien har det största antalet ungdomar i världen – 253 miljoner. För tre år sedan lanserades världens största program riktat till ungdomar, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram, RKSK, som har syftet att förbättra hälsa och kost bland ungdomar, samt skydda unga mot våld. Det finns numera i 230 av landets 707 distrikt, men det finns inte mycket information om vilken effekt det har haft. Det har byggts 700 kliniker för ungdomar och 20 000 unga har utbildats för att i sin tur utbilda andra. Urvalet av dessa ungdomar och deras kunskaper har ifrågasatts av civilsamhällets experter.

– Just den delen av programmet är den mest omstridda. Ungdomarna som håller i utbildningarna har bristfälliga kunskaper, konstaterar Sunil Mehra, en av pionjärerna när det gäller arbetet med ungdomars hälsa i Indien.

Hon är chef för Mamta Health Institute for Mother and Child som var en av arrangörerna av kongressen om ungdomars hälsa.

Under mötet meddelades dock att vissa förändringar ska göras för att förbättra programmet Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram genom att vissa kontroller ska genomföras.

Anthony Costello, chef för Världshälsoorganisationens avdelning för mödra- och barnavård, påminde om att det är viktigt att involvera föräldrar i frågor som rör ungdomars hälsa. Gogontlejang Phaladi tillade att traditionella ledare och religiösa ledare också måste involveras och berättade att pastorer i kyrkor i Botswana uppmanas att tala om könsrelaterat våld och hiv.