Radar · Nyhet

Raska promenader ger kvinnor längre liv

Äldre kvinnor har mycket att tjäna på att ta i lite extra under motionspasset. Risken att dö de närmsta åren minskar drastiskt.

Att motion är bra för hälsan är knappast något nytt. Ju mer intensiv träningen är, desto bättre.

Hur det ser ut för äldre personer, är däremot inte lika känt. Av naturliga orsaker är det inte alltid lika lätt för äldre att lyfta vikter på gym eller löpträna. Framför allt äldre kvinnor har inte studerats så mycket.

För att ta reda på mer lät forskare på Harvard University 17 700 kvinnor bära en speciell utrustning i en vecka. Kvinnorna, vars medelålder var 72 år, utrustades med en så kallad triaxial accelerometer som registrerade hur de rörde sig, såväl upp och ner, som i sidled samt framåt och bakåt.

”Utrustningen mäter inte bara mer intensiva fysiska aktiviteter, utan även mindre intensiva aktiviteter och stillasittande”, säger en av forskarna bakom studien, I-Min Lee, i ett pressmeddelande.

Under uppföljningstiden, som i snitt var 2,5 år, dog 207 av kvinnorna.

Det visade sig att kvinnor som höll igång, exempelvis med raska promenader, hade mellan 60 och 70 procents lägre risk att dö under uppföljningsperioden, jämfört med de kvinnor som rörde sig allra minst. För kvinnor som rörde sig lite grann, exempelvis med hushållsarbete eller långsamma promenader, syntes ingen skillnad på risken att dö, jämfört med dem som rörde sig minst.

Forskarna, som presenterar sina resultat i tidskriften Circulation, påpekar dock att det inte innebär att lättare aktiviteter inte är bra för kroppen.

”Det är helt obestridligt, att fysisk aktivitet är bra för hälsan”, säger I-Min Lee.

Fakta: Allt bättre än inget

Fakta: Fler äldre rör på sig

Källa: SCB