Glöd · Debatt

Låt ensamkommande inkluderas i samhället

DEBATT. 2015 kom 70 000 barn till Sverige, varav 35 000 var ensamkommande. De är unga precis som vi. Ensamkommande ungdomar har samma drömmar som resten av vår generation – de drömmer om att sommarjobba, skaffa sin första egna bostad och gå på konserter. Trots detta har de inte samma frihet och makt att bygga sina liv som resten av vår generation. Grön Ungdom vill att ensamkommande ungdomar ska få stanna i Sverige och inkluderas i samhället.

Dagens system sätter stopp för unga människor som vill skapa nya liv här. Grön Ungdom kämpar för att förändra systemen för att kunna välkomna och inkludera de som söker sig till Sverige. För det krävs åtgärder för en bättre vård, vägar in på arbetsmarknaden och undanröjande av byråkratiska hinder. Och såklart – att de ensamkommande ungdomarna får stanna i Sverige.

Många av de som flyr till Sverige bär med sig svåra trauman från flykten. Den svenska vården har inte kapacitet att hantera den psykiska ohälsa som många människor som flytt bär med sig. Därför är det mycket positivt att Miljöpartiet sett till att ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande har inrättats och att vi genomför flera satsningar på att förbättra traumavården för asylsökande och nyanlända. I årets budget finns också en särskild satsning för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn. Men mer behöver göras för att ytterligare stärka traumavården och öka kompetensen i den svenska vården.

Att utbilda sig och få ett jobb är viktigt för att etableras i ett nytt land. Att regeringen har gett möjlighet till ensamkommande att gå klart gymnasiet och därefter söka jobb är en framgång, men mer måste göras. Asylsökande måste få chansen att börja arbeta från dag ett i Sverige. Att hindra människor från att arbeta är att hindra dem från att inkluderas i samhället. Vi vill också att kommunala sommarjobbssatsningar runt om i Sverige också ska inkludera nyanlända ungdomar och asylsökande.

För asylsökande finns det även många byråkratiska hinder, som för oss andra kan verka små, men som har begränsar möjligheten att leva ett rikt och fritt liv. Att asylsökande inte får personnummer innebär att de inte ha konton på banken, inte kan swisha sina kompisar och inte kan visa leg om de vill gå ut och ta en öl.

Vår generation växte på ett år med 70 000 personer. Det gör att vi är en ovanligt stark generation. Och det är tur. För vi har många stora utmaningar att hantera. Men vi har också en unik uppgift. Det är vårt ansvar att se till att vi välkomnar dessa människor och låter dem bli en del av det svenska samhället.