Glöd · Panelen

Vad anser du om att tre SVT-medarbetare dömdes till 75 timmars samhällstjänst för att de smugglade en pojke från Syrien till Sverige.


Jag tycker så klart att straffet är dåligt. Det visar vad rättsapparaten är: inte ett neutralt medel för att applicera rättsprinciper utan ett medel för att utöva den kontroll den härskande klassen behöver. Att transportera en flykting som dessutom är så ung är inte ett brott utan ett påbud. Men sådant förstår inte rätten.

Isak Gerson, 25 år, redovisningsekonom och syndikalist, Farsta

En sak är säker, jag skulle utan tvekan också hjälpt pojken att komma till Sverige. Medmänsklighet hade självklart segrat över lagparagrafer! Om rättssystemet dömt mig för handlingen återstod att avtjäna straffet enligt likhet inför lagen. I just detta fall borde rätten lagt stor vikt vid att pojken har släktingar i Sverige, ett faktum som underlättar etablering. Det är märkligt att dessa hänsyn inte tagits? Kanske vill rättsväsendet statuera exempel? Intressant att se utslaget i Högsta domstolen!

Åsa Eriksson, 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala-Björklinge

Här kunde ditt svar stått. Om du också vill vara med i vår panel, skicka ett mejl till glod@tidningensyre.se. Bifoga lite information om vem du är, vilka ämnen du är intresserad av och en tydlig porträttbild.