Radar · Nyhet

Minkfarmer kan stoppas av EU

Det kan bli svårare att få tillstånd att driva minkfarmer i EU. Amerikansk mink finns med på den lista över 11 främmande arter som nästa år kan bli förbjudna att hålla, transportera och föda upp.

Ifall förbudet går igenom ska dispens för att föda upp mink vara svårt att få, uppger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket, till Ekot.

– Man får söka tillstånd. Det är menat i extremt undantagsfall, men det kommer att diskuteras väldigt mycket närmaste året, tror jag.

Amerikansk mink är den art som hålls vid 70-talet minkfarmer i Sverige, och omkring 4 000 farmer i Europa. Men den är en så kallad invasiv art, i grunden främmande för regionen och ett hot mot exempelvis ejdern och andra djur, när den kommer ut och etablerar sig i det fria.

– Den amerikanska minken är ett extremt framgångsrikt rovdjur. Den äter allt i princip men den har en speciell förkärlek till markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö, säger Melanie Josefsson till Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV