Glöd · Debatt

Mäns egenansvar behövs mer än någonsin tidigare

DEBATT Jag med! Och jag med! Här också! Världen över har kvinnor och ickebinära vittnat om sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Överallt sprids #metoo – hashtaggen som potentiellt kan stå för ett paradigmskifte. Kampanjen som fått många fler att få upp ögonen för, och engagera sig i, kampen mot mäns sexuella våld.

Vi vet att bakom 97 procent av dessa berättelser står en man. Trots det har arbetet mot övergreppen länge ansetts vara en kvinnofråga. Men om övergreppen begås av män, är det också männen som har ansvaret och makten att få dem att upphöra.

Män måste engagera sig i kampen och börja rannsaka sig själva och sina handlingar. Det sexuella våldet måste ses som den mansfråga det är. Män måste börja samtala med varandra, och undersöka hur vi kan möjliggöra för pojkar och män att ta ansvar och vara en del av den positiva förändringen för samtycke och en manlighet utan sexualiserat våld.

Parallellt med det individuella samtalet måste makthavare prioritera upp det strukturella arbetet för att nå en samtyckeskultur i alla rum. Fatta har länge jobbat för en samtyckeslag, och äntligen har regeringen lovat att sjösätta en sådan under 2018. Men vi vet att det sexuella våldet inte kommer att sluta i och med en ny samtyckeslag. Lagen kommer förhoppningsvis att vara normerande, men tron om att den räcker för att stoppa mäns sexuella våld mot kvinnor är naiv. Följande konkreta åtgärder anser Fatta måste vidtas:

Samtycke måste införas i läroplanen för alla stadier. För att uppnå en samtyckeskultur behöver vi redan från förskolan lära barn om rätten att sätta egna gränser och skyldigheten att respektera andras.

Sex, samtycke och samlevnad måste bli en prioriterad del av undervisningen genom hela grundskolan. Det handlar om så mycket mer än en temadag i slutet av högstadiet. För att ge lärare förutsättningar att bedriva en sådan undervisning, måste lärarprogrammet rusta dem med kunskap och metoder. Inom dessa ämnen behöver förståelsen för könsroller, kritik mot dagens porr och övning i hur killar kan utforska och ta ansvar för att samtycke finns ingå. Inte minst behöver undervisningen vara normkritisk och lyfta människors olika sexualiteter.

För att nå ut till fler, och för att bygga förebilder i fler rum, måste idrottsrörelsen prioriteras av politiker. Pengar måste avsättas för att idrotten ska kunna jobba långsiktigt för en intern samtyckeskultur: både i omklädningsrummet och på planhalvan.

Media har ett stort inflytande över hur vi ser på sexuellt våld, förövare och utsatt. Journalistiken måste ta sitt ansvar och skildra sexuellt våld på ett sätt som motsvarar verkligheten. Vi vet att det oftast är en man i offrets närhet som står för det sexuella våldet. Därav är det av största vikt att media rapporterar i proportion till statistiken. Vi måste bryta myten om våldtäktsmän som en okänd man i en mörk gränd.

Politiker på alla nivåer: det är dags att ni sätter en tydlig agenda mot mäns sexuella våld, för samtycke. Och till alla män: Länge har kvinnors röster varit starka för en mer jämlik värld, nu är det männens tur. Det är dags att du som man blir en del i kampen mot det sexuella våldet och för en samtyckeskultur. Och låt det inte handla om din syster, dotter eller mamma. Låt det heller inte handla om din bror, son eller pappa. För det här handlar om, och börjar med, dig.