Radar · Nyhet

Kritik mot nya regler för ekologisk odling

Lagstiftningen för ekologisk livsmedelsproduktion inom EU ska förnyas. Sverige har preliminärt röstat för förslaget, men de kritiska rösterna är många. Den nya lagen kommer att hämma ekoproduktionen, enligt företrädare för ekologiskt lantbruk.

Att odla ekologiskt blir allt mer populärt, som ett svar på konsumenternas efterfrågan. Men EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning medför en rad bestämmelser som begränsar möjligheterna till ekologisk produktion, menar Niels Andresen, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna.

Tillsammans med representanter för bland andra KRAV, Naturskyddsföreningen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel har han kritiserat lagförslaget på flera punkter.

De menar bland annat att nya krav vid import skulle göra det svårare för producenter utanför Europa att sälja sina varor till EU. Detta skulle drabba många bönder i fattiga länder. En annan ny regel skulle innebära att ekobönder själva blir ansvariga för kontaminering av grödor, från till exempel närliggande odlingar som besprutas.

– I dagsläget ligger ansvaret hos den som slarvar, men med det här förslaget blir det tvärtom. Det är väldigt dåligt, den som använder kemikalierna måste väl ha huvudansvaret, säger Nils Andresen.

Kritikerna framhåller också att förslaget går stick i stäv med regeringens livsmedelsstrategi, som syftar till att öka den ekologiska produktionen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller med om att EU-kommissionens förslag är problematiskt.

– Det riskerar att försvåra för våra ekologiska producenter. Tyvärr stod det i våras klart att förslaget skulle gå igenom oavsett hur Sverige röstade, säger han.

Enligt Sven-Erik Bucht valde Sverige att rösta ja för att fortsatt kunna vara med och påverka.

– Hade det varit möjligt att stoppa förslaget hade vi gjort det, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV