Radar · Nyhet

Ny klimattjänst visar regionala skillnader

Den globala uppvärmningen kan innebära stora temperaturskillnader beroende på var i världen man befinner sig. På SMHI:s nya klimattjänst går det att se regionala skillnader redan efter en global ökning på 1,5 grader.

– Poängen med att tänka regionalt är att förändringarna ser annorlunda ut i världen, säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.

På FN:s klimatmöte för snart två år sedan beslutades om en rapport som tittar på klimateffekterna vid en och en halv graders uppvärmning. Den rapporten är fortfarande under utveckling, samtidigt går det redan nu att se regionala temperaturförändringarna via SMHI:s nya tjänst.

– Den globala medeltemperaturen säger inte allt om hur en regional förändring kommer att vara. Förändringen i Sverige till exempel är större än den globala, säger Gustav Strandberg.

Sedan tidigare har det varit möjligt att se vilka regionala skillnader som uppstår efter en global klimatförändring på två grader, men redan vid en och en halv graders uppvärmning går det att se en märkbar förändring, enligt Gustav Strandberg.

– I Sverige ser man att den största temperaturförändringen är på vintern och framförallt på de kalla vinterdagarna, säger han.

I norra Sverige kommer skillnaderna vara som störst, där kan temperaturen öka med så mycket som fyra till fem grader.

– En tydlig effekt är att antalet dagar med minusgrader kommer att minska, det gör att den period som vi känner igen som vinter kommer att bli kortare. Så som Skåne ser ut idag, det kommer att förflyttas norrut, säger Gustav Strandberg.

Närheten till Arktis är en av anledningarna till att förändringen är större i Sverige, jämfört med många andra platser. En ökning på några grader blir också mer påtaglig när snön smälter bort och försvinner.

– I vissa delar av världen är man nära gränsen för vad man klarar, som i central- och Västafrika, då är varje temperaturskillnad viktig. Det finns fortfarande en möjlighet till förändring, säger Gustav Strandberg.

Fakta: Global uppvärmning

Källa: Regeringskansliet och SMHI