Radar · Nyhet

Kraftig ökning av extremväder

Antalet extrema väderhändelser ökade med 46 procent mellan åren 2010 och 2016. Siffrorna kommer från en forskningsrapport som bland andra världshälsoorganisationen WHO ligger bakom och som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet.

797 extrema väderhändelser registrerades i världen förra året.

Extremväder leder till stora kostnader, närmare 129 miljarder amerikanska dollar förra året, enligt rapporten.

Kostnaderna som tas upp i rapporten inkluderar bara materiella skador och inte kostnaderna för döda, skadade och för sjukdomar som sprider sig i samband med de extrema händelserna.

Forskarna varnar för att kostnaderna kommer att fortsätta att stiga då klimatförändringen leder till ökad torka, stormar och översvämningar.