Radar · Nyhet

Jägare vill skjuta tio gånger fler vargar

För en månad sedan fattade fem länsstyrelser i Svealand och i södra Norrland beslut om årets licensjakt på varg. På tok för få, tyckte man från jägarhåll om det totala antalet – 22 stycken. Nu har det första överklagandet kommit.

Det är Jägarnas riksförbunds Värmlandsdistrikt som är först ut med att överklaga licensjakten. I stället för de tilldelade sex djuren i länet tycker organisationen att 63 vargar ska skjutas.

– Sex stycken är löjligt lite, säger Kjell Emilsson, ordförande för Värmlandsdistriktet, till Värmlands Folkblad.

Enligt Emilsson kommer även övriga berörda distrikt av förbundet att överklaga tilldelningen men han är pessimistisk om utgången.

– Det går nog inte, igen. Men vi har överklagat varje gång, så då bestämde vi oss för att göra det nu också. Vi anser att det behöver tas bort 63 vargar i Värmland bara om vi ska nå riksdagens mål på 170–270 vargar, säger Emilsson till tidningen.

När besluten kom den 28 september var Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, lättad över att siffran blev betydligt lägre än rekordåren 2015 och 2016, då licensjakten överskred 40 vargar.

– Men vi är ändå bekymrade. Man måste tänka på att det här bara är licensjakten, sedan tillkommer skyddsjakten och den illegala jakten, som pågår året om, sade hon till TT.

Fakta: Förvaltningsrätten avgör

Källa: Naturvårdsverket, Viltskadecenter