Glöd · Debatt

Välj esperanto – möjligheternas språk

DEBATT Det är dags att vi människor öppnar våra ögon och öron för en kulturell och språklig  frigörelse. Då först finns möjligheten att skapa en rättvis, fredlig och solidarisk värld för framtiden utan påverkan av de nationella språkens förslavande och negativa effekt vilken är grogrunden till utanförskap, främlingshat, förföljelse och  nationalistiska drömmar. Kan människorna tala med varandra på lika villkor kan vi respektera varandras olikheter och bli vänner.

”Möjligheternas språk – Esperanto” skapades för att underlätta kommunikationen och inlärandet för människor från olika länder. Tack vare språkets ljudenlighet och logiska uppbyggnad lyckades Ludoviko Zamehof med sitt projekt som utgavs 1887 i ett lite häfte – La Internacia Lingvo de dr. o Esperanto.

I alla nationella språk ingår en språklig förslavningsprocess som startar redan vid födelsen och fortgår hela livet och avslutas först med döden, då anhöriga och andra närvarande erhåller den sista kulturella och språkliga förslavningsprocessen som du medverkar i,  mer eller mindre ofrivilligt.
Att vi blir förslavade genom våra språk vill ingen erkänna, speciellt svårt är det för de människor som föds in i en religion som förbjuder religionsfrihet.

Du protesterar säkert mot mitt påstående, men låt mig förklara – men då måste du våga öppna dina ögon och öron och börja tänka fritt. Om du hade fötts på en helt annan plats på vår jord så hade du haft ett helt annat hemspråk och en annan livsåskådning. Hade du sedan velat lära dig ett främmande nationellt språk hade du fått ta del av dess förslavande effekt – kulturella och sociala värderingar. Engelskan, exempelvis, har spritts över vår jord genom nöjesbranschen och kalla kriget. En lång och effektiv anglosaxisk språkprocess svarade även det engelska imperiet för genom sin kolonisering av världen, först med vapen i hand sedan kom missionären med bibeln i hand.

Välj ”möjligheternas språk” så slipper du en språklig förslavning av ditt liv.

Delta i debatten!