Radar · Nyhet

Strid om palmoljerester

Klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel är på gång. Men om den kommer att vara synlig vid pumpen på macken är ännu oklart. Att så blir fallet är avgörande för att en märkning ska ha effekt, tycker Gröna bilister. Samtidigt är det politisk strid om synen på diesel av palmoljerester.

Energimyndigheten har fått regeringsuppdrag att ta fram ett förslag på hur drivmedel ska märkas för att konsumenter ska kunna se ursprung och klimatpåverkan.

Men av Energimyndighetens promemoria framgår att det inte är självklart att märkningen ska finnas vid pumpen. Ett alternativ är att informationen ska finnas på drivmedelsbolagens hemsidor – vilket organisationen Gröna bilister avfärdar som otillräckligt.

– Det vore nästan meningslöst, det skulle inte ge oss bilister den tankeställare vi behöver när vi tankar, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig hos Gröna bilister.

Regeringens initiativ att ta fram en märkning är efterlängtat, menar han. Ett skäl till att en sådan behövs är enligt Gröna bilister att kunna skilja olika typer av alternativa bränslen åt. Idag är biodiesel dominerande bland icke-fossila bränslen och ofta görs den av PFAD som är en restprodukt av palmolja.

När reduktionsplikten införs och bolagen måste blanda i biodrivmedel i bensin och diesel kommer andelen PFAD öka ännu mer, tror Per Östborn.

– Det billigaste sättet för bolagen att klara reduktionsplikten blir att pumpa in så mycket PFAD som möjligt, säger han. Men det är en farlig väg att gå. Mer regnskog kan komma att skövlas för att anlägga oljepalmsplantager.

Regeringen vill att PFAD inte längre ska få klassas som restprodukt. Därmed skulle bränslets klimatpåverkan beräknas från odlingen och inte enbart från raffinaderiet som idag.

Men det förslaget ser inte ut att komma igenom riksdagen. Allianspartierna och Sverigedemokraterna anser att frågan behöver utredas mer.

– En effekt kan bli ett minskat användande av biodrivmedel på kort sikt. Därför har vi pekat på behovet av en konsekvensanalys av regeringens förslag, säger Maria Malmer Stenergard (M), miljöpolitisk talesperson i en skriftlig kommentar.