Radar · Nyhet

Skogarna tar upp mer koldioxid

På norra halvklotet kommer våren åtta dagar tidigare jämfört med för 35 år sedan, visar en ny studie.

Forskarna har forskare undersökt barrskogar på norra halvklotet, i Sverige, Finland, Ryssland och Kanada. Förändringen ökar skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Men ännu återstår en hel del frågetecken innan det går att veta exakt hur mycket skogarna samverkar med klimatsystem och växthusgaser.

Exempelvis är det inte känt hur mycket koldioxid som skogarna faktiskt släpper tillbaka ut i luften via marken på grund av de varmare höstarna.

– Trots att vi bara befinner oss i början av en klimatförändring så kan vi redan nu se effekter av den på hur ekosystemen fungerar. Det ser jag som en varningssignal att verkligen ta klimatförändringarna på allvar, uppger Anders Lindroth, naturgeograf vid Lunds universitet, på universitetets hemsida.