Radar · Nyhet

Rödgröna ska styra med populister i Nya Zeeland

I november tillträder Labours Jacinda Ardern som Nya Zeelands nästa premiärminister. Hon blir den tredje kvinnan på posten och näst yngst i landets historia. Labour lovar åtgärder mot klassklyftor – men bildar regering med populistiska NZ First som hoppas på minskad invandring. Koalitionen får stöd från De gröna som fått igenom en miljösatsning.

Maktskiftet är resultatet av en månad av förhandlingar där NZ Firsts ledare Winston Peters länge höll allmänheten på halster gällande vilket block partiet skulle stödja. När det stod klart att Labour återtagit regeringsmakten för första gången sedan 2008 lät 37-åriga Jacinda Ardern upprepa partiets framtidsvision:

– Labour tror på en regering som ser efter sin miljö och sitt folk, sa hon.

Labour återvänder till makten efter en tid i opposition sedan 2008.

Att regeringsmakten delas med ett invandringsfientligt parti med populistiska idéer får många att höja på ögonbrynen. Winston Peters däremot ser NZ Firsts intåg i regeringen som ”en seger för folket”:

– Runtom i landet har människor haft känslan att vi kan göra saker och ting mycket bättre. Alltför många människor inom Nya Zeelands maktstruktur är bortom kontakt med allmänheten, sa han.

NZ First förväntar sig inflytande, inte minst i form av en åtstramad migrationspolitik. Inför valet varnade De grönas ledare James Shaw för att utpekande av vissa samhällsgrupper bara leder till ökade klyftor och rasism. Och när det gäller synen på gruvdrift, vattenskatter och samkönade äktenskap står Labours båda samarbetspartier långt ifrån varandra.

De gröna har fått igenom en miljösatsning som bland annat innebär att hundra miljoner träd om året ska planteras de kommande åren.
Jacinda Ardern tillträder nästa månad och har lovat en rad sociala och ekonomiska reformer för att utjämna landets växande klassklyftor.

Avgående premiärminister Bill English hävdar å andra sidan att Labour kommer till ett dukat bord, något Ardern upprepade gånger ifrågasatte under valrörelsen:

– Hur kan du påstå att marknadsekonomin har rönt framgångar när du har en årlig tillväxt på tre procent och samtidigt den värsta hemlösheten i den utvecklade världen? sa hon till The Nation.