Radar · Nyhet

Krav på förbud mot glyfosat

Beslut inom EU om bekämpningsmedlet glyfosat har ännu en gång skjutits upp.

EU-kommissionen har föreslagit att medlet ska få fortsatt godkänt att användas de kommande tio åren, men flera medlemstater är emot.

Kommissionen arbetar nu för att få igenom en kompromiss som innebär att glyfosat godkänns för en kortare period. Det är en inriktning som den svenska regeringen stödjer.

– Vår instruktion var att vi skulle försöka nå en kompromiss som kan få stöd, samtidigt som den tar hänsyn till oron hos allmänheten och till att lantbrukare som i dag använder glyfosat behöver tid på sig att ställa om, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget.

Inför det aviserade beslutet i onsdags hade 1,3 miljoner personer skrivit under krav på ett förbud mot glyfosat inom EU. EU-kommissionen tog emot underskrifterna i måndags i samband med en manifestation i Bryssel.

Glyfosat är en aktiv substans i bekämpningsmedel som används för att minska mängden ogräs i odlingar.