Radar · Nyhet

Fler länder i kamp mot plasten

Fler länder har nu anslutit sig till den kampanj som FN bedriver för att stoppa dumpningen av plast i haven. De 30 länder som deltar i satsningen har tillsammans 40 procent av världens kustlinjer.

De länder som ingår i världskampanjen mot plasten har bland annat beslutat sig för att ändra lagar, skapa nya marina reservat, förbjuda plastpåsar och rensa upp bland den plast som kväver jordens stränder och rev.

Vissa nationer som gått med i kampanjen, som Kenya och Indonesien, står enligt FNs miljöprogram Unep bakom en mycket stor del av den plast som dumpas i haven. Indonesien har utlovat att minska plastavfallet med 70 procent fram till 2030, medan Filippinerna planerar att införa en lag som förbjuder engångsplast.

Unep understryker att ett av de största problemen är just engångsplastpåsar. Flera länder har därför meddelat att de tänker förbjuda dessa, eller bara tillåta plastpåsar som kan återanvändas och som konsumenter måste betala för.

Vid sidan av större plastföremål bidrar även mikroplast från bland annat kosmetika till nedsmutsningen av alla världshaven. Varje år dumpas åtta miljoner ton plastavfall i haven, enligt Unep.