Glöd · Panelen

Är det rimligt med visitering för att stoppa fusket på högskoleproven?


Jag tycker att kroppsvisitering vid högskoleprov är att gå för långt. En möjlighet kan vara att provet skrivs i lokaler där det saknas mobiltäckning och trådlöst nätverk. Årets inplastning av prov, så att det syns om någon har öppnat det i förväg, verkar ju också ha varit effektiv. Kanske behövs också en djupare diskussion där man försöker hitta andra vägar än höga betyg eller poäng för att människor ska få möjlighet att nå sina drömjobb. Den diskussionen ser jag fram emot.

Ann Carlsson, 53 år, socialpedagog, Göteborg

Trist att frågan ens ska behöva ställas men om folk inte kan ställa upp på givna, enkla regler måste det få konsekvenser, till exempel i form av visitering. Problemet är förstås att många oskyldiga drabbas vilket tyvärr blir följden när vissa väljer att vara oärliga. Jag tänker ändå att en visitering i syfte att hitta högskoleprovsfuskare går att fördra. Vidare kan högskoleprovet i sig diskuteras, men det är en annan fråga.

Åsa Eriksson, 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala

Jag delar helt ministerns initiativ för det har ju kommit fram av olika grävande insatser att fusket verkar vara utbrett och att det dessutom görs grov business av det.

Willi Reichhold, 63 år, aktiv i Palestinagruppen, patientstödsgruppen och Djurens rätt, Stockholm