Radar · Nyhet

Xi Jinpings namn skrivs in i grundlagen

Kinas president Xi Jinpings namn har skrivits in i konstitutionen. Beskedet ses som ytterligare ett tecken på att den mäktige ledaren stärker sitt grepp om kommunistpartiet – och att han kan bli kvar på toppen länge än.

– Det gör det möjligt för honom att liksom Mao förbli ledare under hela sin livstid, så länge han är frisk, tror Willy Lam, statsvetare vid China University i Hongkong, i en intervju med nyhetsbyrån AFP.

Beslutet fattades av de cirka 2 300 delegaterna vid den pågående partikongressen i Peking, som röstade för ett tillägg till grundlagen som nämner ”Xi Jinpings idéer om socialism med kinesiska förtecken för en ny tid”.

Att få sitt namn inskrivet i konstitutionen har tidigare bara varit förunnat kommunistpartiets grundare Mao Zedong och Deng Xiaoping, som öppnade Kinas ekonomi. Men endast Mao – och nu Xi – har fått uppleva det under sin livstid.

Sedan Xi tog över makten som partiordförande 2012 har regimen fört en hårdare linje mot människorättsaktivister och yttrandefrihetsförespråkare. Men i sitt öppningstal på kongressen i förra veckan betonade ordföranden vikten av att öppna sig mot omvärlden och att tackla klimatfrågan.

– Ingen nation kan på egen hand möta de många utmaningarna som mänskligheten står inför. Ingen nation har råd att dra sig tillbaka till en isolerad position, sade Xi Jinping då.

Uttalandet ses som en pik till Vita husets beslut att lämna Parisavtalet och USA:s allt mer inåtriktade retorik, men står samtidigt i bjärt kontrast till hur landet till synes allt mer inskränker invånarnas rättigheter.

– Vi bör inte kopiera andra länders politiska modeller. Vi måste utan att tveka upprätthålla och förstärka partiets ledarskap, och stärka partiets ställning ytterligare, betonade presidenten.

Fakta: Kinas 19:e partikongress

Källa: BBC, Reuters, SEB