Energi · Almedalssamtal

Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?

Först ut på måndagens stora tema om basinkomst var ett seminarium med titeln ”Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?” I panelen deltog Martin Klepke, politisk redaktör för tidningen Arbetet. Carl Schlyter riksdagsledamot för MP. Lena Stark, styrelseledamot Basic income Europe och Andreas Bergström, vice vd på Fores. Moderator var Lennart Fernström, chefredaktör på Syre.

Bland svenska politiker råder sedan decennier en ständig tävlan om vem som kan skapa flest jobb. Under samma period har vi fördubblat produktionseffektiviteten och arbetslösheten har ökat, oavsett färg på regeringen. Samtidigt ökar automatiseringen i samhället och det kan leda till att vi kan jobba mindre i framtiden. En av frågorna som diskuterades var ifall vi i så fall ska hitta på nya jobb eller bara slappa?

Panelen var enig i att arbete kan vara både nödvändigt och en källa till glädje.

– Vi jobbar för att vi gör något vettigt med den tiden vi jobbar, menade Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Hur mycket vi jobbar har dock med förväntan från omgivningen att göra, enligt hans uppfattning.

Martin Klepke, politisk redaktör för tidningen Arbetet, höll med om att jobbet inte ska vara något man släpar sig till. Men innan vi börjar prata om att jobba mindre ska vi fokusera på att ta tillbaka makten över arbetet menar han.

– Visst kan vi korta arbetstiden om vi vill men att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön så att folk gillar sitt jobb är det viktigaste.

Lena Stark, styrelseledamot Basic income Europe ”hyllade” arbete men betonade vikten av att fundera över arbetets innehåll och mening.

– Det finns väldigt mycket onödigt arbete. Vad är det vi har skapat för samhälle där vi blir tvingade att göra saker som vi inte vill och behöver? Vi kan väl göra arbete som ger samhällsnytta och dela på de jobben.

Carl Schlyter, riksdagsledamot för MP, lyfte att det är fler jobb som rationaliseras bort nuförtiden än som tillkommer. Hela yrkesgrupper försvinner men det är inget att vara rädd för, tycker han. Däremot är det dags att uppmärksamma vem som får vinsten av effektiviseringen och robotiseringen.

– Det är orättvist fördelat. Vi ska bejaka utvecklingen men fördela vinsterna, säger han.

Ett sätt är att korta arbetstiden, vilket Carl Schlyter menar skulle passa för den stora majoriteten.

När vi får tid över och kan utveckla andra sidor av oss själva blir vi också lyckligare, enligt hans mening.

Arrangör: Tidningen Syre

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV