Radar · Nyhet

Stark uppslutning bakom KD-politik

Sällan har väl en partiledning gått så helskinnad ur en partikongress som den kristdemokratiska. Partiets riksting i helgen blev en enda lång bekräftelse av den förda politiken på i stort sett alla områden. Krav på tuffare asylpolitik, inskränkningar av aborträtten och burka-förbud avvisades av ombuden.

Partiledningen hade bara ett förslag med sig till rikstinget och det var en ny vård- och omsorgspolitik. Den antogs närmast ograverat av rikstinget och blir nu partiets huvudfråga i valet.

Det enda anmärkningsvärda som hände i sammanhanget var att rikstinget samtidigt bestämde sig för att peta talespersonen på just det området, Emma Henriksson (KD), från partiledningen. Det ledde till att hon helt lämnade partistyrelsen.

Vid sidan av vård- och omsorgspolitiken ägnade rikstinget resten av tiden åt att behandla motioner, som till helt övervägande del besvarades eller avslogs.

Varken de som ville mjuka upp asylpolitiken eller de som ville skärpa den fick gehör. Såväl förslag om permanenta uppehållstillstånd som begränsad rätt att söka asyl avvisades.

Även tuffare krav på rättsområdet stoppades. Lars Adaktusson fick stort stöd för att ingå i partiledningen men stötte på patrull för de flesta av sina förslag på terroristområdet.

Partiledningen hade först bifallit hans förslag att utländsk finansiering av moskéer och islamiska föreningar ska kunna övervakas och stoppas. Men förslaget mötte kritik.

– Byt ut moské mot synagoga eller kyrka och var hamnar vi då? Vi vill bekämpa all extern påverkan på vårt land. Vi ska ha generella principer. Pekar vi ut enskilda religioner hamnar vi helt fel, sade Magnus Jakobsson från Fyrbodal.

Kritiken ledde till att partiledningen backade från sitt bifall och Adaktusson fick nöja sig med att motionen besvarades. Rikstinget sade också nej till hans förslag om att kunna införa undantagstillstånd.

Flera motioner handlade om att införa kommunala poliser, men rikstinget nöjde sig med partiledningens linje att kommunerna ska kunna vara med och finansiera poliser men att dessa ska ingå i nuvarande polisorganisation.

Ett bakslag som partiledningen åkte på var att rikstinget anser att arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet utan att det ska anses vara diskriminering.

Ett fåtal motioner bifölls, bland annat att KD ska verka för ersättning till transsexuella som tvingats till sterilisering, att militärtjänstgöring ska ge meritpoäng och att möjligheten att inrätta en oberoende myndighet som beslutar om huruvida resningar ska utredas

Beslut på rikstinget

Källa: KD