Radar · Nyhet

Lokalt tiggeriförbud upphävt

Björn Lindgren/TT | Såväl kommunstyrelsen som fullmäktige sade ja till ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge.

Såväl kommunstyrelsen som fullmäktige sade ja till ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge. Men nu upphävs beslutet av länsstyrelsen i Skåne. – Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger kommunalrådet Carina Wutzler (M) till TT.

Att fatta beslutet var inte så svårt för länsstyrelsen, enligt länsöverdirektör Ola Melin.

– Vår uppgift är att pröva om Vellinges beslut är förenligt med ordningslagen och vi har kommit fram till att det inte är det. Man har inte kunnat visa att passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen. I de handlingar vi fått in redovisas enstaka klagomål mot själva tiggeriet, men det är inte bevisat att det skulle vara en ordningsstörning, säger han till TT.

Tre punkter i de lokala ordningsföreskrifterna upphävs, och en av dessa är det uppmärksammade tiggeriförbudet på några platser i kommunen. Olovlig camping, som andra klagomål i underlaget handlar om, är redan reglerat i ordningsföreskrifterna, påpekar länsstyrelsen.

Länsöverdirektören betonar att det finns en grundläggande förutsättning för kommunernas rätt att besluta om lokala ordningsföreskrifter.

– Och det är att man bara beslutar om sådana ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Jag konstaterar att deras beslut strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför har jag beslutat att upphäva det, säger Ola Melin.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) är både besviken och förvånad över länsstyrelsens motivering.

– Det är ju inte så att allt som står i de lokala ordningsföreskrifterna grundar sig på att det kommit in klagomål från invånare, men det har man särskilt efterfrågat i den här frågan. Då kan man ju börja fundera på andra punkter som man låter vara kvar. Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger hon till TT.

Wutzler frågar sig hur många klagomål som måste komma in för att länsstyrelsen ska tycka att det är tillräckligt.

– En del synpunkter har kommit in via mejl och diarieförts, men som politiker hör man ju synpunkter från invånare när man möter människor i alla möjliga sammanhang, säger hon.

– Vi är ju förtroendevalda och lokala företrädare för att fånga upp frågor som är viktiga för invånarna på olika sätt, och valda för att bevaka dessa intressen. Men här sätter man sig över det och kräver att det ska finnas ett visst underlag för att förbudet ska godkännas, men det har man inte krävt i andra frågor bakåt i tiden.

Men hur många klagomål om att tiggeri stör den allmänna ordningen hade behövts för att göra en annan bedömning? Frågan är hypotetisk och länsstyrelsen kan bara förhålla sig till det underlag som finns, förklarar Ola Melin.

– Uppgiften är att göra vårt jobb så bra som möjligt utifrån gällande lagstiftning, säger han.

Nu ska Carina Wutzler diskutera beslutet och fundera på om det ska överklagas till förvaltningsrätten.

– Frågan om vem som bestämmer hur många klagomål som ska finnas, och vad betyder det vi får höra i andra sammanhang, gör att det spontant känns intressant att gå vidare. Men ännu finns det inget beslut kring det, säger Carina Wutzler.

Fakta: Tiggeriförbudet i Vellinge

• Vellingemoderaternas förslag om lokalt tiggeriförbud i kommunen fick stöd av Sverigedemokraterna och Liberalerna. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och det lokala partiet Nya Listan röstade emot under ett fullmäktigemöte i september.

• Totalt röstade 39 ledamöter för, och 12 stycken röstade emot förslaget.

• Beslutet överklagades av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders och föreningen Centrum för sociala rättigheter.

• Trots att kommunen tagit beslut i frågan är det länsstyrelsen i Skåne som avgör om tiggeriförbud på avgränsade platser, genom en ändring i de lokala ordningsföreskrifter, är förenligt med lagen. Nu har länsstyrelsen upphävt Vellinges beslut.

• Vellinge kommun kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten, men ett beslut om huruvida det blir ett överklagande har ännu inte fattats.

Flera skånska kommuner är intresserade av det lokala tiggeriförbud som Vellinge vill införa. När SVT Nyheter gjorde en rundringning i början av september uttryckte Båstad, Östra Göinge och Landskrona störst intresse. I Landskrona pågår till exempel en utredning om tiggeriförbud efter initiativ från Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) har sagt att frågan kan aktualiseras om Vellinges beslut att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna så att tiggeri förbjuds på avgränsade platser står sig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV